Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Danskere med i ambitiøst EU-projekt om målrettet behandling

Vibeke Andersen

De seneste år er der sket en rivende udvikling inden for biologiske lægemidler til behandling af kræft. EU ønsker nu at understøtte, at den viden får afsmittende effekt på de kroniske sygdomme. Og danske klinikere og forskere deltager aktivt.

Blandt andet skal det komme de patienter, som lider af inflammatoriske tarmsygdomme til gavn.

Ligesom inden for kræft-behandlingen peger pilene nu også inden for behandlingen af inflammatoriske, kroniske sygdomme - blandt andet inflammatoriske tarmsygdomme - i retning af en højere grad af targeteret behandling. På Sygehus Sønderjylland har professor og overlæge i intern medicin og medicinsk gastroenterologi, Vibeke Andersen, sammen med sine kollegaer siden 2007 forsket i netop det felt: ”Vi arbejder blandt andet på at komme nærmere en forståelse af, hvilke ’pathways’ hos den enkelte patient vi præcis skal ramme. Vores foreløbige resultater tyder på, at betændelsen drives af forskellige ’pathways’ hos forskellige patienter, og ved at kortlægge den enkelte patients molekylære signatur, vil vi forhåbentlig på sigt blive i stand til at vælge den bedste behandling til den enkelte patient.”

Inddeling af patienter i grupper Der er klare lighedspunkter mellem de inflammatoriske tarmsygdomme og kroniske, inflammatoriske gigtsygdomme som eksempelvis psoriasisgigt og rygsøjlegigt, og noget tyder på, at det er hensigtsmæssigt at inddele patienterne i grupper på tværs af disse kroniske sygdomme og behandle dem med forskellige biologiske lægemidler, alt efter hvilken gruppe de tilhører, og hvilke ’pathways,’ man ønsker at ramme, forklarer Vibeke Andersen: ”Nogle patienter vil have gavn af TNF-hæmmere, andre af IL1 (Interleukin-1-hæmmere) eller IL17 (Interleukin-17- hæmmere) - eller eventuelt en kombination af disse stoffer. Præparaterne har effekt på forskellige ’pathways,’ og man vil godt kunne forestille sig, at kombinationen af eksempelvis to præparater for nogle patienter vil have en bedre effekt end blot et enkelt præparat.”

Investering skaber resultater

Behandling med biologiske lægemidler har især taget fart inden for kræftbehandlingen de seneste år, og EU har nu valgt at prioritere, at den viden og de resultater, som man nu har i kræftforskningen, skal have en afsmittende effekt på behandlingen af de kroniske sygdomme – herunder de inflammatoriske tarmsygdomme. EU har blandt andet etableret forskningsprogrammer, hvor der kan søges støtte til forskning i udvikling af targeteret medicin og behandling indenfor kroniske sygdomme. For nyligt blev der også uddelt omkring 114 mio. kroner til det fælles-europæiske projekt SYSCID, der har som mål at forbedre behandlingen af patienter med kroniske sygdomme – også inflammatoriske tarmsygdomme, fortæller Vibeke Andersen: ”Det er klart, at der skal være nogen, som driver processen økonomisk, før end vi kan opnå banebrydende resultater - og det giver god mening, at det blandt andet er EU, der påtager sig den opgave. Kræftforskningen har så at sige banet vejen for de kroniske inflammatoriske sygdomme og har vist, at når der investeres massivt, så sker der også noget.”

I Danmark er forskerne inviteret med og er aktive deltagere i SYSCID-projektet. Medicinske afdelinger i Danmark indsamler biologisk materiale fra patienter, der opstarter targeteret behandling, forklarer Vibeke Andersen: ”Materialet skal bruges til at eftervise eller afvise nogle af de hypoteser, som opstilles i SYSCID-projektet. På den måde er vi efter min bedste overbevisning med til at forbedre behandlingen og dermed også livskvaliteten for patienterne og deres familier.”

Diagnosen skal stilles tidligt

Ifølge Vibeke Andersen, så er omkring én ud af fem af os ramt af en kronisk, inflammatorisk sygdom, og ofte bliver diagnosen stillet så tidligt i livet, at vi kan forvente at leve cirka 30-40 år med sygdommen. ”Det har naturligvis indflydelse på den enkelte patients livskvalitet, men det er også dyrt for samfundet.” EU har derfor opprioriteret de kroniske sygdomme og ønsker at gå ganske radikalt til værks. Ambitionen er i fremtiden at være i stand til at stille diagnosen på et endda meget tidligt stadie, forklarer Vibeke Andersen: ”På den måde vil man blandt andet være i stand til at forudsige, hvilke patienter, der har et potentielt svært sygdomsforløb og hvilke patienter, der har et lettere forløb. Man ønsker behandlingsmæssigt også at kunne sætte ind med den rette medicin endda meget tidligt i sygdomsprocessen, så patienterne eksempelvis undgår organskader.”

Lovende data Ifølge Vibeke Andersen, forskes der lige nu massivt i biologiske lægemidler og deres effekt på kroniske, inflammatoriske sygdomme – herunder de inflammatoriske tarmsygdomme. Men hun pointerer dog, at det endnu er for tidligt, at tale om egentlige resultater. ”De foreløbige data, som foreligger, ser særdeles lovende ud. Der er dog stadig lang vej til klinisk

praksis. Men min forventning er absolut, at der kommer til at ske rigtig meget inden for netop det her felt i fremtiden,”

LLæs mere om EU's forskningsprogram SYSCID her: https://syscid.eu/

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter