Mange IBD-patienter rammes af senfølger efter covid-19

Træthed og tab af smags- eller lugtesans er hyppige covid-19-senfølger blandt danskere med inflammatoriske tarmsygdomme (IBD). Afbrydelse af behandling med immundæmpende medicin er forbundet med større risiko for senfølger blandt colitis ulcerosa-patienter.

Det viser resultater af et dansk studie udgivet i tidsskriftet Journal of Crohn’s and Colitis. Efter en median opfølgning på 5,1 måneder oplevede hele 42,3 procent af colitis ulcerosa-patienterne og 45,9 procent af Crohnspatienterne senfølger mindst 12 uger efter covid-19-infektionen. De hyppigste senfølger var træthed, tab af smags- eller lugtesans, hovedpine, åndedrætsbesvær og ledsmerter.

Data stammer fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt danske IBD-patienter. I alt 137 colitis ulcerosa-patienter og 85 Crohns-patienter deltog. Resultaterne er dermed baseret på patienternes selvrapportering, men 29 af deltagerne fik foretaget en lægelig senfølgevurdering, som i alle 29 tilfælde bekræftede, at symptomerne faktisk var covid-19-senfølger.

Interessant nok hang risikoen for senfølger ikke sammen med hverken alder eller komorbiditet. Det er altså patienter i alle aldre og tilstande, som rammes af senfølger. Derimod var afbrydelse af behandling med immundæmpende medicin mod colitis ulcerosa forbundet med større risiko for senfølger.

”Vi er de første, som har undersøgt og fundet en sammenhæng mellem behandlingsstop og senfølger ved colitis ulcerosa. Vi har justeret for alle tænkelige ting, som kunne påvirke resultaterne, men selv efter en justeret analyse er sammenhængen signifikant. Vi ved ikke, hvad forklaringen er, og resultatet skal verificeres i andre populationer, før vi kan drage konklusioner,” siger studiets førsteforfatter, læge og ph.d.-studerende Mohamed Attauabi fra Gastroenheden på Hvidovre Hospital.

Opblussen af Crohns sygdom

Forskerne undersøgte også, med udgangspunkt i registerdata fra den danske COVID-IBD-kohorte, om covid-19-infektion havde betydning for IBD-patienternes sygdomsaktivitet. For patienter med Crohns sygdom var tre faktorer forbundet med opblussen af sygdommen: svær covid-19 – defineret som indlæggelseskrævende covid-19 – Crohns i de øvre dele af mave-tarmsystemet samt behandling med de biologiske lægemidler ustekinumab og infliximab under infektionen. Resultaterne er imidlertid baseret på ganske få patienter og skal derfor verificeres i andre studier.

Mohamed Attauabi forventer at se lignende studier fra Holland og Sverige, hvor man har databaser, som minder om de danske. Hvis resultaterne bekræftes i andre studier, kan det få betydning for behandlingsstrategien, mener han.

”Det er interessant, at Crohns sygdom i den øvre del af mave-tarm systemet er særligt forbundet med øget risiko for opblussen under covid-19-infektion. Hvis det bekræftes i andre studier, betyder det, at man som kliniker skal være særligt opmærksom på denne patientgruppe. Sammenhængen mellem biologiske lægemidler og risikoen for opblussen af Crohns sygdom under covid-19-infektion kan ikke umiddelbart forklares rationelt, og der er derfor behov for yderligere data på området, inden der kan udarbejdes en anbefaling,” siger han.

Siden pandemiens start har anbefalingen lydt, at man ikke afbryder IBD-behandlingen på grund af covid-19, medmindre der er en rigtig god grund til det, og det ser Mohamed Attauabi ingen grund til at ændre på.

Risiko for alvorlig covid-19

Studiet viser også, at der blandt IBD-patienter er en relativt høj risiko for alvorlige covid-19-forløb. Sammenlignet med baggrundsbefolkningen er risikoen for hospitalsindlæggelse og intensivbehandling større blandt IBD-patienter. Resultaterne er dog baseret på meget få patienter og derfor behæftet med en vis usikkerhed. De alvorlige covid-19-forløb forekom desuden stort set kun blandt ældre patienter.

”Man skal være påpasselig med at fortolke disse data. Vi sammenligner en meget lille gruppe IBD-patienter med hele baggrundsbefolkningen, hvilket giver nogle store konfidensintervaller. Når vi ser nærmere på IBD-patienter, som har været indlagt på grund af covid-19, er det stort set kun ældre patienter, så den øgede risiko for alvorlig covid-19 skyldes formentlig alder og ikke IBD,” siger Mohamed Attauabi.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)