Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Professor: Lithium bruges ikke så hyppigt som det fortjener

Lægemidlet lithium er et førstevalg ved behandlingen af akut mani i henhold til de fleste retningslinjer. I praksis anvendes det imidlertid bemærkelsesværdigt sjældent ved denne tilstand.

Sådan lød det fra Rasmus W. Licht, professor i psykiatri ved Aalborg Universitet samt forskningschef ved Psykiatrien i Region Nordjylland, på et symposium 23. november. Det var arrangeret af Dansk Selskab for Affektive Lidelser, DSAL, i anledning af 100-års dagen for afdøde Mogens Schous fødsel og blev holdt på Rigshospitalets Psykiatriske Center.

Rasmus W. Licht talte under overskriften: ’The position of lithium in the management of acute mania and beyond’, hvor hans konklusion lød:

”Alt i alt er lithium for lidt brugt til akut mani. Da dokumentationen for virkningen af lithium til behandling og efterbehandling af akut mani er god og efterhånden ganske omfattende, kan man konstatere, at det ikke bruges i det omfang, der er belæg for.”

I gennemgangen af dokumentationen nævnte han Mogens Schou som førsteforfatter på publikationen af den første kontrollerede undersøgelse af mani (1954).

Guidelines anbefaler lithium

Professoren understregede, at lithium har det højeste niveau af evidens for vedligeholdelsesbehandling efter remission er opnået og pegede på, at lithium ved akut mani kan kombineres sikkert med andre lægemidler som valproat, antipsykotika og benzodiazepiner.

Internationale guidelines levner ingen tvivl om, at lithium er et blandt flere førstevalg til behandling af akut mani, netop fordi det også effektivt kan forebygge nye tilfælde af mani. Således fremhævede Rasmus W. Licht, at de nye guidelines fra CANMAT/ISBD 2018 (Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments/International Society for Bipolar Disorders) ligefrem gør lithium til det førstevalg, der først bør overvejes. Ligeledes indgår lithium her i de kombinationsbehandlinger, der opfattes som førstevalg. Han noterede, at lithium i WFSBP-guidelines (World Federation of Biological Psychiatry) fremhæves som et lægemiddel, hvor der er evidens for forebyggelse af mani, ikke bare når en akut behandling med lithium fortsættes men også når lithium anvendes som erstatning for andre akutte behandlinger som f.eks. antipsykotika, efter remission er opnået. Anbefalingerne i de seneste danske retningslinier fra det forhenværende RADS (Rådet for Anvendt Dyr Sygehusmedicin) er i overensstemmelse med de internationale guidelines.  

Ulemper ved lithium begrænser brugen

Når lithium trods guidelines kun anvendes i begrænset omfang, hænger det, ifølge Rasmus W. Licht, sammen med midlets lave terapeutiske indeks, dvs. forholdet mellem den terapeutiske og den giftige dosis. Denne ulempe ved lithium bevirker, at lithiumkoncentrationen skal måles i blodet. Og under den akutte behandling, hvor koncentrationen skal være ca. 50 procent højere end under den forebyggende behandling, skal disse målinger foretages relativt hyppigt. Det betyder, at patienten skal kunne samarbejde om blodprøvetagning og være hospitaliseret, og at der kan gå en uges tid længere end ved andre behandlinger, indtil den rette dosis er fundet. Derfor kan behandlingen sjældent indledes eller stå alene, hvis manien er svær og præget af voldsom uro. Professorens pointe var imidlertid, at anvendelsen af lithium er meget sjældnere end disse begrænsninger kan forklare. Og en vigtig grund hertil er formentlig, at læger ofte opfatter det som en besværlig behandling at gennemføre. 

I andre indlæg på symposiet blev det nævnt, at den begrænsede brug af lithium også kan hænge sammen med, at dette lægemiddel generelt ikke promoveres af industrien. Derimod promoveres det på sin vis af IGSLI (International Group of the Study of Lithium), som er en uafhængig sammenslutning af især forskere, grundlagt af Mogens Schou, og med flere af foredragsholderne som medlemmer, herunder Rasmus W. Licht.

Sådan kan lithium bruges

Professor i psykiatri, Rasmus W. Licht, opsummerede, at lithium i forbindelse med akut mani kan anvendes således:

• Som første skridt (eventuelt kombineret med et benzodiazepin) til behandling af akut mani, i tilfælde, hvor der ikke er voldsom uro, og hvor patienten kan samarbejde om blodprøvetagning, og især hvis vedligeholdelsesbehandling med lithium foretrækkes.

• Som tillægsbehandling, f.eks. når andre behandlinger har vist sig utilstrækkelige, eller hvis vedligeholdelsesbehandling med lithium foretrækkes.

• Som fortsat vedligeholdelsesbehandling efter vellykket akut behandling.

• Som vedligeholdelsesbehandling, hvis man ikke ønsker at fortsætte med en anden (eller andre) behandlinger, som har været anvendt akut, f.eks. valproat eller olanzapin.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo