Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserProfessor: Lithium bruges ikke så hyppigt som det fortjener

Lægemidlet lithium er et førstevalg ved behandlingen af akut mani i henhold til de fleste retningslinjer. I praksis anvendes det imidlertid bemærkelsesværdigt sjældent ved denne tilstand.

Sådan lød det fra Rasmus W. Licht, professor i psykiatri ved Aalborg Universitet samt forskningschef ved Psykiatrien i Region Nordjylland, på et symposium 23. november. Det var arrangeret af Dansk Selskab for Affektive Lidelser, DSAL, i anledning af 100-års dagen for afdøde Mogens Schous fødsel og blev holdt på Rigshospitalets Psykiatriske Center.

Rasmus W. Licht talte under overskriften: ’The position of lithium in the management of acute mania and beyond’, hvor hans konklusion lød:

”Alt i alt er lithium for lidt brugt til akut mani. Da dokumentationen for virkningen af lithium til behandling og efterbehandling af akut mani er god og efterhånden ganske omfattende, kan man konstatere, at det ikke bruges i det omfang, der er belæg for.”

I gennemgangen af dokumentationen nævnte han Mogens Schou som førsteforfatter på publikationen af den første kontrollerede undersøgelse af mani (1954).

Guidelines anbefaler lithium

Professoren understregede, at lithium har det højeste niveau af evidens for vedligeholdelsesbehandling efter remission er opnået og pegede på, at lithium ved akut mani kan kombineres sikkert med andre lægemidler som valproat, antipsykotika og benzodiazepiner.

Internationale guidelines levner ingen tvivl om, at lithium er et blandt flere førstevalg til behandling af akut mani, netop fordi det også effektivt kan forebygge nye tilfælde af mani. Således fremhævede Rasmus W. Licht, at de nye guidelines fra CANMAT/ISBD 2018 (Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments/International Society for Bipolar Disorders) ligefrem gør lithium til det førstevalg, der først bør overvejes. Ligeledes indgår lithium her i de kombinationsbehandlinger, der opfattes som førstevalg. Han noterede, at lithium i WFSBP-guidelines (World Federation of Biological Psychiatry) fremhæves som et lægemiddel, hvor der er evidens for forebyggelse af mani, ikke bare når en akut behandling med lithium fortsættes men også når lithium anvendes som erstatning for andre akutte behandlinger som f.eks. antipsykotika, efter remission er opnået. Anbefalingerne i de seneste danske retningslinier fra det forhenværende RADS (Rådet for Anvendt Dyr Sygehusmedicin) er i overensstemmelse med de internationale guidelines.  

Ulemper ved lithium begrænser brugen

Når lithium trods guidelines kun anvendes i begrænset omfang, hænger det, ifølge Rasmus W. Licht, sammen med midlets lave terapeutiske indeks, dvs. forholdet mellem den terapeutiske og den giftige dosis. Denne ulempe ved lithium bevirker, at lithiumkoncentrationen skal måles i blodet. Og under den akutte behandling, hvor koncentrationen skal være ca. 50 procent højere end under den forebyggende behandling, skal disse målinger foretages relativt hyppigt. Det betyder, at patienten skal kunne samarbejde om blodprøvetagning og være hospitaliseret, og at der kan gå en uges tid længere end ved andre behandlinger, indtil den rette dosis er fundet. Derfor kan behandlingen sjældent indledes eller stå alene, hvis manien er svær og præget af voldsom uro. Professorens pointe var imidlertid, at anvendelsen af lithium er meget sjældnere end disse begrænsninger kan forklare. Og en vigtig grund hertil er formentlig, at læger ofte opfatter det som en besværlig behandling at gennemføre. 

I andre indlæg på symposiet blev det nævnt, at den begrænsede brug af lithium også kan hænge sammen med, at dette lægemiddel generelt ikke promoveres af industrien. Derimod promoveres det på sin vis af IGSLI (International Group of the Study of Lithium), som er en uafhængig sammenslutning af især forskere, grundlagt af Mogens Schou, og med flere af foredragsholderne som medlemmer, herunder Rasmus W. Licht.

Sådan kan lithium bruges

Professor i psykiatri, Rasmus W. Licht, opsummerede, at lithium i forbindelse med akut mani kan anvendes således:

• Som første skridt (eventuelt kombineret med et benzodiazepin) til behandling af akut mani, i tilfælde, hvor der ikke er voldsom uro, og hvor patienten kan samarbejde om blodprøvetagning, og især hvis vedligeholdelsesbehandling med lithium foretrækkes.

• Som tillægsbehandling, f.eks. når andre behandlinger har vist sig utilstrækkelige, eller hvis vedligeholdelsesbehandling med lithium foretrækkes.

• Som fortsat vedligeholdelsesbehandling efter vellykket akut behandling.

• Som vedligeholdelsesbehandling, hvis man ikke ønsker at fortsætte med en anden (eller andre) behandlinger, som har været anvendt akut, f.eks. valproat eller olanzapin.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter