Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fedmeoperationer mere effektive end livsstilsændringer på længere sigt

Fedmeoperationer er markant mere effektiv efter tre år end intensive livsstilsændringer i forhold til både vægt og diabetes.

Det viser en undersøgelse fra Brigham and Womens Hospital (BWH) i Boston, hvor forskere har fulgt 38 deltagere i tre år efter at de enten fik en fedmeoperation eller deltog i et program med livsstilsændringer.

"Vores undersøgelse viser, at patienter med mild moderat fedme og type 2-diabetes får en vedvarende vægtreduktion, forbedring af glykæmisk kontrol og fald i kardiovaskulær risiko efter en gastrisk bypass-operation," siger dr. Donald C. Simonson fra BWHs Division of Endocrinology, Diabetes og Hypertension.

Undersøgelsen er baseret på SLIMM-T2D-studiet, som tilfældigt fordelte 38 overvægtige patienter med type 2-diabetes til enten en fedmeoperation på BWH eller et intensivt livsstilsstyringsprogram på Joslin Diabetes Center i Boston. Deltagerne havde en gennemsnitsvægt på små 105 kilo og et BMI på 36,3.

Efter tre år oplevede patienter, der fik kirurgi, et dramatisk større vægttab på i gennemsnit 25 kilo sammenlignet med fem kilo i livsstilsgruppen. De operede havde fået sænket deres hæmoglobin A1c niveauer med i gennemsnit 1,79 procent sammenlignet med 0,39 procent for livsstilsgruppen. Desuden havde de opererede signifikant lavere risiko for koronar hjertesygdom og slagtilfælde.

Selvom patienterne i livsstilgruppen viste gode fremskridt både mht. vægttab og diabeteskontrol i den første tid, så blev fremskridtene mærkbart mindre med tiden.

"Patienter, der fik gastrisk bypass, havde en overlegen evne til at holde fast i ændringer af både vægt og blodsukker, hvilket [betyder et mindre behov for] medicin for deres diabetes, deres blodtryk og deres lipider," siger dr. Allison Goldfine, der var chef for undersøgelsen på Joslin og seniorforfatter på undersøgelsen, der er offentliggjort i Diabetes Care.

"Vi forventer, at flere læger vil overveje gastrisk bypass-kirurgi som en mulighed for patienter med type 2-diabetes og mild til moderat fedme, når tidligere forsøg på at tabe sig og forbedre glykæmisk kontrol ikke har været vellykkede," tilføjer Simonson.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter