Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tre år efter EMPA-REG: Et generelt løft i behandlingen af diabetes

I september 2015 skete, der noget for diabetesbehandlingen, som ingen kunne have forudset.

I dag kan man se, at behandlingen med SLGT2-hæmmere på en enkelt dag rykkede op i en højere liga, hvilket har ændret hele behandlingen af danske diabetespatienter.

Scenen var EASD kongressen i Stockholm, hvor EMPA-REG studiet blev fremlagt.

"Samlet set har studiet været med til at ændre behandlingen af patienter med type 2-diabetes og erkendt hjertekarsygdom eller som har flere risikofaktorer for at udvikle hjertekarsygdom," siger klinisk professor Sten Madsbad, Institut for Klinisk Medicin Amager-Hvidovre Hospital når vi beder ham om at vurdere perspektivet for danske diabetespatienter nu knapt tre år efter offentliggørelsen af studiets første resultater på EASD 2015 i Stockholm. 

”Inden publiceringen af EMPA-REG studiet var der ingen, heller ikke producenten, der kunne forestille sig, at empagliflozin kunne have nogen effekt på hjertedødeligheden hos patienter med type 2 diabetes,” siger han.

EMPA-REG studiet fra 2015 dokumenterer en markant reduktion af hjerte-kar-sygdom hos patienter med type 2-diabetes, der behandles med SGLT-hæmmeren Jardiance (empagliflozin). Og han understreger, at det er et velgennemført studie.

Sten Madsbad er ikke bange for at bruge ordet ’målløshed’ blandt diabetesforskere i hele verden, da det er det første glukosesænkende lægemiddel, der har vist sig uventet overlegent i studier, hvor endepunktet er død af hjertesygdom.

Trods den store positive opmærksomhed omkring studiet, blev det allerede ved offentliggørelsen diskuteret, om det ville få den store betydning for danske patienter. Men det konkluderer Sten Madsbad nu, at det har haft.

Yderst mystisk

”Virkningen kommer allerede efter få uger – det gør det yderst mystisk, for at sige det lige ud. Men midlet er vanddrivende, så det er måske derfor, det virker på hjertet, da der også var en signifikant reduktion af indlæggelser på grund af hjertesvigt,” siger han.

Både professor Sten Madsbad og professor Troels Krarup Hansen arbejder med opfølgende undersøgelser på deres respektive institutter for at undersøge den italienske professor Ele Ferraninni’s teori om, at det handler om fedtstofskiftet:

”Vi er her på Hvidovre ved at teste hans hypotese om, at man får en anden sammensætning af sit fedtstofskifte, og at stoffet øger forekomsten af bestemte ketonstoffer i blodet, som synes at være et godt substrat for hjertets energistofskifte. Men ingen ved det,” siger Sten Madsbad.

Beskytter den diabetiske nyre

Han oplyser, at EMPA-REG studiet viser flere interessante resultater:

”Ud over at reducere hjertedødeligheden, virker empagliflozin overraskende godt på blodsukkeret, og det ser ud som om, effekten med behandlingsvarigheden er bedre end den, der ses ved behandling med sulfonylurinstof eller en DPP-4 hæmmer. Derudover beskytter stoffet den diabetiske nyre, og det er også overraskende, da man var bange for, at empagliflozin ville ødelægge nyrerne. Man regner med, at det ændrer gennemblødningen i nyrerne på en hensigtsmæssig måde, således at blodtrykket falder i selve glomerulos, hvilket har stor betydning, ikke kun i relation til udvikling af den diabetiske nyresygdom, men også for at forsinke den fortsatte progression af erkendt diabetisk nyresygdom. Desuden tabte patienterne sig tre-fire kg, og blodtrykket blev reduceret med 4-5 mm Hg.”

Med hensyn til bivirkninger ser Sten Madsbad primært svampeinfektioner i skeden og på penis, samt urinvejsinfektioner, og mange patienter klager over, at de skal lade vandet hyppigt.

Kan udsætte insulin

Metformin er stadig førstevalg, når det gælder patienter med type 2-diabetes: ”Behandling med metformin er effektiv til at regulere blodsukkeret, og det er billigt. Men der er bivirkninger – diarré, kvalme og mavesmerter, så ca. ti procent af patienterne må holde op. Men for diabetespatienter med erkendt hjertesygdom vil SGLT2-hæmmerne rykke frem,” siger Sten Madsbad.

Og det er han godt tilfreds med, da præparatet indtages som en tablet og har en pris, der er acceptabel for de fleste patienter. Endvidere kan empagliflozin kombineres med alle andre antidiabetika inklusive insulin.

”Med empagliflozin har vi fået endnu et præparat, der kan være med til at udsætte behandling med insulin hos patienter med type 2-diabetes, hvad patienterne er glade for. Empagliflozin har i øvrigt en god effekt på reguleringen af blodglukose hos patienter, der allerede er i insulinbehandling. I EMPA-REG studiet fandtes den samme hjertebeskyttende effekt hos denne gruppe af patienter, som hos gruppen der ikke blev behandlet med insulin.”

På spørgsmålet om han tror, at dette stof også kunne virke på personer, der har hjertesygdom, men ikke diabetes, svarer Sten Madsbad, at der for tiden foregår to studier, hvor effekten af empagliflozin på hjertekarsygdom undersøges hos patienter uden diabetes, men med hjertesvigt.Vi får svaret om få år ”Det kan gå hen og blive et hjertemedikament,” siger han.

I februar 2017 godkendte EMA en udvidet indikation for Jardiance, der, som det første middel i EU, må bruges til behandling og reduktion af hjerte-kar sygdom hos type 2-diabetes patienter med erkendt hjertesygdom. Midlet var oprindelig godkendt til at forbedre den glykæmiske kontrol hos patienter med type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift