Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

GLP1-analoger og SGLT2-hæmmere anbefales i ny behandlingsvejledning

Troels Krarup

Nye behandlingsmuligheder for patienter med type 2-diabetes med kendt hjertekarsygdom betyder, at behandlingsvejledningerne skal revideres. De nye vejledninger er færdige før sommerferien, siger Troels Krarup, formand for Dansk Endokrinologisk Selskab .

De nye behandlingsvejledninger på vej for type 2 diabetes kommer blandt andet fordi der er kommet nye medicinske behandlingsmuligheder for patienter, som både har diabetes type-2 og kendt hjertekarsygdom.

I de nye behandlingsvejledninger vil det blandt andet fremgå, at SGLT2-hæmmere og GLP1-analoger er at foretrække ved type 2-diabetes og kendt hjertekarsygdom, fortæller Troels Krarup. 

”Der er kommet en række store kardiovaskulære outcome studier, som viser, at netop SGLT2-hæmmere og GLP1-analoger ser ud til at have en god effekt, og derfor bør behandlingsvejledningerne for type 2-diabetes revideres,” siger Troels Krarup.

Behandlingsvejledningerne for diabetesområdet revideres hvert tredje år eller, hvis der kommer nye behandlingsmuligheder, som betyder, at behandlingsvejledningerne skal opdateres.

Ny vejledning før sommerferien 2018 

Den seneste vejledning ”Behandling og Kontrol af Type 2 Diabetes” er udarbejdet i oktober 2011 og revideret i 2014.  Den oprindelige dato for revision var oktober 2017, så behandlingsvejledningernes revision er forsinket.

Troels Krarup fortæller, at grunden til, at de nye vejledninger er blevet forsinkede, er, at både Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Endokrinologisk Selskab er med i processen. 

”Der er gået noget tid med at arbejde på tværs af de to selskaber,” siger Troels Krarup, som forventer, at de nye behandlingsvejledninger er færdige før sommerferien 2018. 

Det er nu omkring otte år siden, at man i Dansk Endokrinologisk Selskab begyndte arbejdet med Nationale Behandlingsvejledninger, og alle de store områder inden for endokrinologien er efterhånden beskrevet. Det er overlæge Ole Snorregaard, Endokrinologisk Sektion, Amager og Hvidovre Hospitaler, som har været tovholder på behandlingsvejledningerne vedrørende type 2-diabetes.

”Ikke alt er nyt i de nye Nationale Behandlingsvejledninger for type 2-diabetes området. Blandt nogle af de ting, som kommer til at gå igen, er fokus på livsstilsændringer som et vigtigt led i behandlingen,” siger Troels Krarup.

For type-1 diabetes blev de Nationale Behandlingsvejledninger revideret i 2016, og ligesom behandlingsvejledningerne for andre diabetesformer følger de Nationale Behandlingsvejledninger her det sædvanlige rul. Det betyder, at Dansk Endokrinologisk Selskabs medlemmer mødes den sidste weekend i oktober hvert år for at diskutere og evaluere behandlingsvejledningerne, fortæller Troels Krarup.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift