Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Diabetespatienter med hjerteproblemer har dobbelt så stor gavn af Praluent

ADA: Praluent (alirocumab) i kombination med statiner har dobbelt så stor effekt for diabetespatienter med risiko for hjertelidelser som for patienter uden diabetes.

Det viser en analyse af ODYSSEY OUTCOMES-forsøget af personer med diabetes og tidligere akut koronarsyndrom (hjerteanfald eller ustabil angina) sammenlignet med overlevende med prediabetes eller med normale glukoseniveauer, der er blevet ramt af akut coronar syndrom (ACS).

Undersøgelsen blev præsenteret i forrige uge på ADAs 78. Scientific Sessions i Orlando.

Personer, der har oplevet ACS i nyere tid, har en øget risiko for fremtidige hjerteanfald og slagtilfælde sammenlignet med personer, der aldrig har oplevet ACS. Hvis en person har oplevet nylig ACS og har diabetes, er risikoen for fremtidige kardiovaskulære hændelser endnu højere.

Resultaterne af ODYSSEY OUTCOMES-forsøget viste i marts 2018, at patienter, der for nylige havde fået ACS og fik en injektion af Praluent (PCSK9-hæmmeren alirocumab) en gang hver anden uge plus maksimalt tolereret statinmedicin, havde en væsentligt reduceret risiko for fremtidige større ugunstige hjertehændelser (MACE) -koronar hjertesygdomsdød, ikke-dødelig myokardieinfarkt (MI), dødelig og ikke-fatal iskæmisk slagtilfælde eller hospitalsindlæggelse for ustabil angina sammenlignet med placebo.

De 18.924 deltagere i forsøget havde et baseline LDL kolesterolniveau over 70mg/dL og havde oplevet ACS inden for en til 12 måneder før undersøgelsens begyndelse.

Ud over den maksimalt tolererede statinbehandling fik deltagerne alirocumab subkutant, hvor dosis titrerede mellem 75 og 150 mg hver 2. uge for at opnå et LDL-kolesterolniveau på 25-50 mg/dL. Det primære endepunkt var længden af ​​tiden til den første MACE.

Den aktuelle analyse af undersøgelsen vurderede deltagernes absolutte risikoreduktion (ARR), idet resultaterne blev grupperet efter om deltagerne havde diabetes, prediabetes eller normoglykæmi (normale blodsukkerniveauer).

5.444 (28,8 procent) havde diabetes, 8.246 (43,6 procent) havde prediabetes og 5.234 (27,7 procent) havde normale glukoseniveauer.

Dataene tyder på, at patienter med diabetes i alirocumab-gruppen, havde den største ARR. Forskere konkluderede, at lægemidlet næsten fordoblede ARR (2,3%) hos personer med diabetes, der har oplevet ACS i nyere tid, sammenlignet med personer med nylig ACS og prediabetes (ARR = 1,2 %) eller personer med normale glukoseniveauer (ARR = 1,2 %).

"Analyserne viser, at tilføjelse af alirocumab til maksimalt tolererede statiner reducerede den samlede forekomst af MACE, og den absolutte risikoreduktion var højest blandt dem med diabetes," siger dr. Kausik Ray, MD, ChB, professor i folkesundhed, institut for folkesundhed og primærvidenskab på Imperial College i London.

"En grund til succesen med medicinkombinationen i denne gruppe er, at deres absolutte risiko var så høj; de andre grupper, der tog alirocumab, har også opnået fordel, men fordelen var lidt mindre, fordi deres risiko var lavere," siger han.

"Derudover har nogle genetiske undersøgelser antydet, at nedsættelse af dårligt kolesterol med denne type terapi (PCSK9-hæmmere) kan få mennesker med prediabetes til at udvikle diabetes. Vi fandt dog ingen tegn på ny diabetes for de personer i undersøgelsen, der tog alirocumab. Disse resultater tyder på, at intensiv kolesterolsænkning ved hjælp af kombinationen af ​​statiner og alirocumab giver os et middel til at reducere hjertesygdomsrisikoen betydeligt i denne patientpopulation."

Immunhæmmende behandling har ingen effekt på sædkvalitet

Hverken svær sygdomsaktivitet, behandling med immunhæmmende behandling eller nye biologiske lægemidler ser ud til at have markant effekt på sædkvaliteten hos mandlige patienter med kroniske tarmsygdomme. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Psoriasismiddel reducerer IBD-tilfælde

Patienter, der behandles med Cosentyx (secukinumab) mod inflammatoriske sygdomme som Bechterews sygdom og psoriasisgigt, har en lav risiko for at udvikle inflammatorisk tarmsygdom (IBD).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter