Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Invokanas hjertekar-fordele påvirkes næsten ikke af forskelle i nyrefunktion

ADA: SGLT2-hæmmeren Invokanas (canagliflozin) hjertekarfordele ser ikke ud til at blive synderligt påvirket af diabetespatienters nyrefunktion.

Det viser en ny undersøgelse af, hvordan forskellige niveauer af estimeret glomerulær filtreringshastighed [eGFR] påvirker canagliflozins effekt på hjertekar-systemet.

SGLT2 hæmmere er godkendt til glukosesænkning hos patienter med type 2-diabetes og har beviste fordele for hjertekarsystemet, men de er ikke godkendt til personer med signifikant nedsat nyrefunktion, da den glykæmiske effekt er afhængig af glomerulær filtrering.

I den nye undersøgelse, der i forrige weekend blev præsenteret på ADAs Scientific Sessions i Orlando, har forskerne forsøgt at finde ud af om forringet nyrefunktion rent faktisk gør nogen forskel for medicinens hjertekarfordele.

I analyser af CANVAS-programmet vurderede forskere effekten af canagliflozin på hjertekarresultater baseret på forskellige niveauer af eGFR (under 45, 45-60, 60-90 og over 90 ml / min.1.73 m2).

CANVAS-programmet omfattede 2039 patienter (20,1%) med baseline eGFR <60 ml / min / 1,73 m2 (middelalder 68 år, blodtryk på 138/76 mmHg, HbA1c 8,3%, eGFR 49 ml / min / 1,73 m2, median urin albumin: kreatininniveau på 22 mg / g).

Effekten af canagliflozin på HbA1c og kropsvægt var mindre hos patienter med eGFR <60 vs. ≥60 ml / min / 1,73 m2 (-0,43 vs. -0,64%, P-heterogenitet <0,0001 og -1,16 vs. -1,43 kg, P-heterogenitet = 0,0002), men effekten på blodtrykket var ens (-3,89 vs. -4,11 mmHg, P-heterogenitet = 0,21).

Relative effekter på de primære og de fleste andre hjertekarresultater var ens for alle fire eGFR-grupper, kun med mulig heterogenitet for risikoen for slagtilfælde (se figur).

Næsten alle bivirkninger var også konsekvente for de fire eGFR-grupper.

Alt i alt får det forskerne til at konkludere, at på trods af de mindre glykæmiske virkninger hos mennesker med reduceret eGFR, så er hjertekarfordelene ved canagliflozin ens på tværs af forskellige niveauer af nyrefunktion.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift