Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Invokanas hjertekar-fordele påvirkes næsten ikke af forskelle i nyrefunktion

ADA: SGLT2-hæmmeren Invokanas (canagliflozin) hjertekarfordele ser ikke ud til at blive synderligt påvirket af diabetespatienters nyrefunktion.

Det viser en ny undersøgelse af, hvordan forskellige niveauer af estimeret glomerulær filtreringshastighed [eGFR] påvirker canagliflozins effekt på hjertekar-systemet.

SGLT2 hæmmere er godkendt til glukosesænkning hos patienter med type 2-diabetes og har beviste fordele for hjertekarsystemet, men de er ikke godkendt til personer med signifikant nedsat nyrefunktion, da den glykæmiske effekt er afhængig af glomerulær filtrering.

I den nye undersøgelse, der i forrige weekend blev præsenteret på ADAs Scientific Sessions i Orlando, har forskerne forsøgt at finde ud af om forringet nyrefunktion rent faktisk gør nogen forskel for medicinens hjertekarfordele.

I analyser af CANVAS-programmet vurderede forskere effekten af canagliflozin på hjertekarresultater baseret på forskellige niveauer af eGFR (under 45, 45-60, 60-90 og over 90 ml / min.1.73 m2).

CANVAS-programmet omfattede 2039 patienter (20,1%) med baseline eGFR <60 ml / min / 1,73 m2 (middelalder 68 år, blodtryk på 138/76 mmHg, HbA1c 8,3%, eGFR 49 ml / min / 1,73 m2, median urin albumin: kreatininniveau på 22 mg / g).

Effekten af canagliflozin på HbA1c og kropsvægt var mindre hos patienter med eGFR <60 vs. ≥60 ml / min / 1,73 m2 (-0,43 vs. -0,64%, P-heterogenitet <0,0001 og -1,16 vs. -1,43 kg, P-heterogenitet = 0,0002), men effekten på blodtrykket var ens (-3,89 vs. -4,11 mmHg, P-heterogenitet = 0,21).

Relative effekter på de primære og de fleste andre hjertekarresultater var ens for alle fire eGFR-grupper, kun med mulig heterogenitet for risikoen for slagtilfælde (se figur).

Næsten alle bivirkninger var også konsekvente for de fire eGFR-grupper.

Alt i alt får det forskerne til at konkludere, at på trods af de mindre glykæmiske virkninger hos mennesker med reduceret eGFR, så er hjertekarfordelene ved canagliflozin ens på tværs af forskellige niveauer af nyrefunktion.

Immunhæmmende behandling har ingen effekt på sædkvalitet

Hverken svær sygdomsaktivitet, behandling med immunhæmmende behandling eller nye biologiske lægemidler ser ud til at have markant effekt på sædkvaliteten hos mandlige patienter med kroniske tarmsygdomme. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Psoriasismiddel reducerer IBD-tilfælde

Patienter, der behandles med Cosentyx (secukinumab) mod inflammatoriske sygdomme som Bechterews sygdom og psoriasisgigt, har en lav risiko for at udvikle inflammatorisk tarmsygdom (IBD).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter