Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Diabetes 1-patienter har stor gavn af liraglutid

ADA: Liraglutid forbedrer både langtidsblodsukkeret og det gennemsnitlige ugentlige blodsukkertal hos voksne med type 1-diabetes.

Det viser en ny undersøgelse, der blev præsenteret på ADAs Scientific Sessions i Orlando.

Undersøgelsen er baseret på 46 patienter med type 1-diabetes (T1D), der i et dobbeltblindet randomiseret studie enten fik en daglig dosis liratuglid eller placebo oveni deres insulin gennem et år.

Mange patienter med T1D kæmper for at opretholde glykæmisk kontrol i deres målområde og er dermed sårbare for alvorlige diabetesrelaterede komplikationer. En tidligere undersøgelse (Dandona fra 2012) af daglig liraglutid i 12 uger indikerede en positiv indvirkning på glykæmisk kontrol, vægttab og systolisk blodtryk, hvorfor der efterfølgende er iværksat flere undersøgelser.

Deltagerne havde en gennemsnitsalder på 47,6 år og ved forsøgets begyndelse havde patienterne et gennemsnitligt HbA1c niveau på 7,82 og et gennemsnitligt BMI på 28,9.

26 patienter fik daglige injektioner på 1,8 mg liraglutid, mens 20 patienter modtog daglige injektioner af placebo. Kontinuerlig glukosovervågning (CGM) blev udført i fire uger før behandling og ved behandlingens afslutning.

Efter de ​​52 uger viste patienterne, der havde fået liraglutid, forbedringer i blodglukoseniveauer, vægt og blodtryk. Liraglutidgruppen havde et placebojusteret, gennemsnitligt HbA1c fald til 7,45 (p = 0,009), og det ugentlige placebojusterede gennemsnitlig blodglukose faldt fra 174 til 156 mg / dl (p = 0,021).

Der var ingen ændringer i rapporterede forekomster af hypoglykæmi og ingen ændringer i procent af tiden under 70 mg / dl baseret på CGM, og patienternes samlede insulindosis ændredes ikke.

Derudover havde liraglutidgruppen et betydeligt vægttab, fra et gennemsnit på 83,6 kg til 80,5 kg (p = 0,01). Det placebojusterede, gennemsnitlige systoliske blodtryk faldt også efter liraglutidbehandling fra 128 mmHg til 122 mmHg, mens det placebojusterede diastoliske blodtryksgennemsnit faldt fra 79 mmHg til 75 mmHg.

"Størrelsen af ​​forbedringen af ​​blodglukosekontrol i vores undersøgelse var signifikant, og denne medicin kan have en positiv indvirkning på livet for mennesker med type 1-diabetes," siger studiet hovedforfatter dr. Paresh Dandona, der er leder af divisionen af ​​endokrinologi ved State University of New York i Buffalo.

"Da antallet af patienter med tilstrækkelig kontrol med type 1-diabetes er lille, kan muligheden for at tilbyde endnu et effektivt lægemiddel som liraglutid bidrage meget til forebyggelse af komplikationer, forbedre livskvaliteten og gøre patienternes liv mere stabile og forudsigelige."

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift