Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Studiet DEPICT-2 med over 800 deltagere indikerer positive resultater uden øget risiko for hypoglykæmi, men dog med en lille stigning i syreforgiftninger. ”Dapagliflozin Effekt og Sikkerhed hos patienter med utilstrækkeligt kontrolleret Type 1 Diabetes – DEPICT-2 STUDY,” som blev præsenteret på ADA, American Science Associations 78. videnskabelige kongres i Florida, kunne dog også påvise en lille stigning i risiko for diabetes ketacidose sammenlignet med placebo.

Der er tale om en randomiseret, dobbeltblind, global undersøgelse foretaget på 137 steder i Nordamerika, Sydamerika, Europa og Asien for at evaluere effekten og sikkerheden af dapagliflozin som et supplement til insulinbehandling hos mennesker med type 1-diabetes. Forsøget havde sammen design som DEPICT-1-undersøgelsen, som blev offentliggjort i september 2017. 

DEPICT-2 indskrev 813 voksne mennesker mellem 18 og 75 år med type 1-diabetes, som havde et HbA1c-niveau fra 7,5 til 10,5 procent. Patienterne blev randomiseret til at modtage daglige orale doser af enten fem mg dapagliflozin (271 pt.), 10 mg dapagliflozin (270 pt.) eller placebo (272 pt.) foruden deres sædvanlige insulindosis i 52 uger. Insulindosis kunne justeres af klinikere baseret på patientens selvmonitorede blodsukkermålinger, lokal vejledning og individuelle forhold. 

I denne undersøgelse blev patienterne vurderet efter 24 uger under regimet, og resultaterne viste, at i sammenligning med placebo havde patienter behandlet med fem eller 10 mg dapagliflozin et fald i HbA1c-niveau på henholdsvis 37 og 42 procent. Tilsætningen af dapagliflozin betød også, at patienterne opnåede et vægttab, hvor patienterne på fem mg tabte gennemsnitligt 3,2 procent af deres kropsvægt. De patienter, der fik 10 mg tabte 3,7 procent af deres kropsvægt sammenlignet med et gennemsnitligt vægttab i placebogruppen.

Der var også en reduktion af insulindoserne i dapagliflozin fem og 10 mg (-10,78 % til 11,08 % sammenlignet med placebo). Kontinuerlig glukoseovervågning viste forbedrede stabile glykemiske værdier blandt dapagliflozinbehandlede patienter.

Sikkerhedsanalysen viste ingen signifikant øget risiko for hypoglykæmi, og især alvorlig hypoglykæmi hos patienter behandlet med dapagliflozin: 17 patienter (6,3 procent) fra dapagliflozin 5 mg-gruppen, 23 patienter (8,5 procent) fra dapagliflozin 10 mg-gruppen og 21 patienter (7,7 procent) fra placebogruppen oplevede en eller flere alvorlige episoder af hypoglykæmi i løbet af 24 ugers perioden. Dapagliflozin-patienterne havde imidlertid en øget risiko for diabetisk ketoacidose. Ingen patienter fra placebogruppen oplevede syreforgiftninger sammenlignet med 2,6 procent for fem mg-gruppen og 2,2 procent for dapagliflozin 10 mg-gruppen.

"Resultaterne af vores undersøgelse tilføjer sig til et voksende antal beviser for at SGLT2-hæmmere har potentialet til at tjene som lovende supplerende terapier hos mennesker med type 1-diabetes, der ikke er konsekvente i deres blodsukkerniveauer," siger Chantal Mathieu, MD, PhD, professor i medicin, Det Katolske Universitet, Leuven, Belgien.

"Resultaterne af DEPICT-2-studiet var i overensstemmelse med dem i tvillingestudiet, DEPICT-1, der mest fulgte amerikanske og europæiske patienter med type 1-diabetes. Den nye undersøgelse havde en større global rækkevidde, hvor omkring en fjerdedel af patienterne var fra Asien. Fordelene i begge studier er vigtige for personer med type 1-diabetes. Indførelsen af dapagliflozin som en supplerende behandling kan være en interessant og spændende ny behandling af type 1-diabetes her næsten 100 år efter opdagelsen af livreddende insulin. Men at tilføje dapagliflozin til insulinregimet skal afbalanceres mod den øgede risiko for syreforgiftninger, og denne behandling bør kombineres med intensive uddannelsesforanstaltninger for at klare de små, men reelle risici," sagde Chantal Mathieu på ADA.

Immunhæmmende behandling har ingen effekt på sædkvalitet

Hverken svær sygdomsaktivitet, behandling med immunhæmmende behandling eller nye biologiske lægemidler ser ud til at have markant effekt på sædkvaliteten hos mandlige patienter med kroniske tarmsygdomme. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Psoriasismiddel reducerer IBD-tilfælde

Patienter, der behandles med Cosentyx (secukinumab) mod inflammatoriske sygdomme som Bechterews sygdom og psoriasisgigt, har en lav risiko for at udvikle inflammatorisk tarmsygdom (IBD).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter