Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserVægttab påvirker kvinders diabetes-risiko mindre

Mænds risiko for at udvikle type 2-diabetes falder mere end kvinders i forlængelse af en slankekur med færre kalorier.

Det antyder resultaterne af en ny stor undersøgelse, hvor forskere har sat mere end 2.000 overvægtige med prædiabetes på en kaloriefattig diæt i otte uger.

Resultaterne viste, at mænd tabte betydeligt mere kropsvægt end kvinder og havde større reduktioner i metabolisk syndrom, der er en indikator for diabetes. Desuden opnåede de et større fald i fedtmasse og hjertefrekvens.

Kvinder havde flere uheldige virkninger i form af større reduktioner i HDL-kolesterol, hoftevidde, fedtfri masse og pulstryk end mænd.

De otte ugers slankekur er første fase af PREVIEW-forsøget, hvor forskerne følger deltagerne i tre år for at finde ud af, hvad der skal til at vedligeholde et vægttab.

PREVIEW-undersøgelsen er den hidtil største multinationale undersøgelse, der sigter mod at forebygge type 2-diabetes hos overvægtige personer med prædiabetes. Udover Københavns Universitet medvirker fem andre europæiske universiteter samt et new zealandsk og et australsk universitet.

I den indeledende fase deltog 2.224 (1.504 kvinder og 720 mænd), hvoraf 2020 gennemførte alle otte ugers slankekur.

Deltagerne blev sat på den såkaldte Cambridge-kur, der indebærer indtagelse af kontrollerede mængder shakes, supper, drikke, barer eller grød.

Alle interventionssteder anvendte standardsortimentet fra Cambridge-kuren for at sikre, at næringsindholdet i poser var identisk. Poserne, der omfattede supper, shakes og grød, blev leveret til deltagerne uden beregning. Deltagerne blev instrueret i at indtage fire poser (fire × 40 g) om dagen.

Kvinderne vejede i gennemsnit 95,6 kilo ved starten og tabte sig i de følgende otte uger godt ti kilo (85,2 kilo). Mændene tabte 13 kilo og gik fra en gennemsnitsvægt på 109,4 til 96,4 kilo i løbet af de otte uger.

I forhold til diabetes-risikoen viste udviklingen af det metaboliske syndrom i form af en samlet z-score, at kvindernes gennemsnitsscore faldt to point fra 2,4 til 0,4, mens mændenes fald var endnu mere markant med en reduktion på 3,5 point fra 2,6 til 0,6 point.

Resultaterne giver hos undersøgelsens hovedforfatter dr. Pia Christensen fra Københavns Universitet anledning til overvejelser om kvinder skal tabe sig på andre måder end mænd.

"På trods af at man justerer for forskellene i vægttab, ser det ud til, at mænd har fået mere ud af interventionen end kvinder. Hvorvidt forskelle mellem køn fortsætter på lang sigt, og om vi bliver nødt til at designe forskellige interventioner afhængigt af køn, vil det være interessant at følge," siger Pia Christensen på baggrund af resultaterne, der er offentliggjort i tidsskriftet Diabetes, Obesity and Metabolism.

"Den otte-ugers lav-energidiæt hos personer med prædiabetes resulterede dog i det første vægttab på ti procent, der er nødvendigt for at opnå en større metabolisk forbedring i første fase af et diabetesforebyggelsesprogrammet," siger Pia Christensen.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter