Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserPraktiserende læge: Vi skal hurtigere tilbyde forebyggende hjertebehandling

Patienter med type 2-diabetes bør i fremtiden tilbydes tidlig behandling med forebyggende medicin mod hjertekarsygdomme.

Det skal desuden være normalt, at man bruger mere end ét præparat til at bringe blodsukkeret tidligt i kontrol. Og kombinationspræparater som f.eks. det nye Glyxambi vil fremover gavne behandlingen af svært behandlelige patienter.

Sådan ser det nærmeste fremtidscenarium ud - set fra praktiserende læge Per Warrer Petersens konsultationsbord.

Blandt andet byggende på egne daglige erfaringer fra hans lægepraksis, Gribskov Lægecenter, på resultater fra studiet EMPATI (som han selv har været medforfatter på) og nu aktualiseret af det netop offentliggjorte CARMELINA- studie fra Boehringer Ingelheim og Lilly, giver han udtryk for, hvilken retning han mener, diabetesbehandlingen bør tage i almen praksis.

Det nye studie viser, at den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved  DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling. 

Sikkershedsprofilen betyder dermed, at DPP4-hæmmeren linagliptin er enkel og sikker for læger at tage i brug. "Det er selvsagt gode nyheder for de patienter, der har type 2-diabetes med enten kendt eller forhøjet risiko for hjertekarsygdom," siger Per Warrer Petersen, praktiserende læge, Gribskov Lægecenter. 

"For patientgruppen er det godt at vide, at linagliptin er sikkert at anvende," siger han.

Per Warrer Petersen mener, at i fremtiden bør patienter med type 2-diabetes tidligt i forebyggende behandling mod hjertekarsygdom. 

Kombinationsbehandlinger er positivt

Blandt de fremskridt Per Warrer Petersen mener, at både hans kollegaer og patienterne bør glæde sig over, er de nye kombinationspræparater. Og han er generelt positivt stemt over for, at lægerne ordinerer kombinationspræparater, fordi patienterne vil få en oplevelse af, at de er mindre syge, hvis de kan nøjes med at tage to piller i stedet for fire. Det giver med andre ord bedre livskvalitet at anvende kombinationspræparater, fordi livet som patient bliver lettere, mener Per Warrer Petersen.

Linagliptin er ét af to præparater i kombinationsbehandlingen Glyxambi, som foruden linagliptin også indeholder empagliflozin (Jardiance). Behandling med Glyxambi bruges til de patienter, hvor blodsukkeret ikke kan bringes under kontrol med metformin i kombination med ét af de to virksomme stoffer i Glyxambi.

Per Warrer Petersen kan se god fornuft i at anvende Glyxambi til patienter, hvor metformin ikke er nok, og hvor hverken en SGLT2-hæmmer eller en DPP4-hæmmer er tilstrækkeligt hver for sig.

"Det medfører formindsket risiko for hjertekarsygdomme, hvis man tidligt og forebyggende anvender Glyxambi til behandling af målgruppen," siger Per Warrer Petersen.

"Efter 1. linjevalget, metformin, skal man altid prøve empagliflozin eller linagliptin hver for sig, inden man tager kombinationsbehandling med Glyxambi i brug," tilføjer han. 

Patienter skal forvente bedre behandling

Per Warrer Petersen mener, at i fremtiden skal patienterne forvente, at sammen med type 2-diabetes diagnosen, skal de både have blodsukkerregulerende medicin og forebyggende medicinsk behandling mod hjertekarsygdomme allerede tidligt i forløbet.

I studiet EMPATI fra 2016 – et studie som Per Warrer Petersen er medforfatter til, fremgik det, at 21,4 procent af patienterne med type 2-diabetes har haft problemer med hjertekarsygdom.

Og hjertekarsygdom forekom ofte tidligt efter eller allerede på tidspunktet for type 2-diabetes debut, viser EMPATI.

"Det koster naturligvis samfundet dyrt - det koster liv, og det koster livskvalitet, hvis en patient udvikler hjertekarsygdom. Som patient har man krav på den bedste behandling med de bedste præparater, vi har i dag. Og det er præparater, der giver kontrol med blodsukkeret, og som sænker risikoen for hjertekarsygdomme," siger Per Warrer Petersen.

Èt præparat ikke tilstrækkeligt

Hjertekarsygdom er den største risikofaktorer ved type 2-diabetes, og derfor er en behandling, som kun dækker blodsukkerregulering, ikke tilstrækkelig, mener Per Warrer Petersen. Ikke med den viden, vi har i dag, understreger han.  

"Taler vi eksempelvis om kombinationsbehandlingen Glyxambi, så vil den som sagt være relevant for de patienter, hvor metformin ikke er nok - og hvor hverken en DPP4-hæmmer eller en SGLT2-hæmmer er nok hver for sig. Så er der behov for begge dele for at få kontrol. Glyxambi sammen med metformin er sidste skud i bøssen inden injektionsbehandling," siger Per Warrer Petersen.

Studiet EMPATI har lært os at sætte fokus på hjertekarsygdomme og blodsukkerkontrol hos patienter med type 2-diabetes, mener han.

Tydeligere vejledninger

Per Warrer Petersen understreger, at jo tidligere og jo mere kvalificeret, man sætter ind med behandlingen, desto bedre er fremtidsudsigterne for patienten. I den forbindelse er de kliniske vejledninger vigtige redskaber, når de praktiserende læger skal vælge behandling.

"Optimalt set ville det gøre dagligdagen lettere for lægerne, hvis det i de kliniske vejledninger tydeligere fremgik, at tidlig prioriteringen af SGLT2-hæmmere og GLP1-analoger til patienter med øget risiko for hjertekarsygdom, er hensigtsmæssig," siger Per Warrer Petersen.

Per Warrer Petersen mener derudover, at det er vigtigt, at de praktiserende læger tør være aktive og guide patienten, så han eller hun er oplyst om den risiko, der kan være forbundet med at vente med at igangsætte en behandling med præparater, der forebygger hjertekarsygdom.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter