Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Statiner forebygger ikke hjertesygdom hos raske gamle

Tusinder af gamle danskere får forebyggende statinbehandling uden at det reducerer deres risiko for hverken hjertekar-problemer eller død.

Til gengæld kan gamle med type 2-diabetes reducere deres risiko for hjerteproblemer og død af enhver årsag ved at tage statiner.

Det viser en ny undersøgelse af over 45.000 raske spaniere over 75 år, der er blevet fulgt af forskere fra Universitat Autònoma de Barcelona i gennemsnitligt 5,6 år.

Hjertekarsygdom er globalt den største dødsårsag, især for personer over 75 år. Antallet af statin-recepter til ældre patienter er steget i de seneste årtier, og der er god evidens for at statinsbehandling hjælper personer over 75 år med eksisterende hjertesygdom.

Men der mangler bevis for virkningerne af statiner for ældre mennesker uden hjertesygdomme, især hos personer over 85 år og hos personer med diabetes.

Derfor satte de spanske forskere sig for at undersøge, om statin-behandling er forbundet med en reduktion i hjerte-kar-sygdomme og død hos gamle (75-84 år) og meget gamle (85 år og derover) med og uden type 2-diabetes.

Ved hjælp af data fra den catalanske primæromsorgsdatabase (SIDIAP) identificerede de 46.864 personer i alderen 75 år eller derover uden tidligere hjerte-kar-sygdomme mellem 2006 og 2015.

Deltagerne blev opdelt i grupper med og uden type 2-diabetes og som statin-brugere eller nye brugere (alle startede statiner for første gang i undersøgelsesperioden).

Journaler fra læger og sygehuse blev derefter brugt til at spore tilfælde af hjerte-kar sygdomme og død af enhver årsag.

Hos patienter uden diabetes var statinbehandling ikke forbundet med en reduktion i CVD eller død af alle årsager hos både gamle og meget gamle, selv om risikoen for hjertekar sygdomme i begge grupper var højere end de risikotærskler, der blev foreslået i retningslinjer for brug af statiner.

Hos diabetikere var statiner imidlertid forbundet med signifikant reducerede niveauer af hjertekarsygdom (24 procent) og død af alle årsager (16 procent) hos personer mellem 75 og 84 år. Men denne beskyttende effekt faldt efter 85 år og forsvandt for folk over 90 år.

Resultaterne af undersøgelsen støtter dermed ikke den udbredte anvendelse af statiner hos gamle og meget gamle mennesker, men understøtter behandling hos udvalgte grupper, som f.eks. 75-84 årige med type 2-diabetes.

Da det var en observatorisk undersøgelse, så der kan ikke drages konkrete konklusioner om årsag og virkning, og forfatterne kan ikke udelukke muligheden for, at nogle af deres resultater kan skyldes umålte (confounding) faktorer.

Men de påpeger, at dette var en undersøgelse af høj kvalitet med en stor stikprøvestørrelse, der afspejlede virkelige livskliniske forhold.

I en tilknyttet redaktionel kommentar skriver Aidan Ryan og kolleger fra University Hospital Southampton, at den største udfordring for læger er, hvordan man stratificerer risikoen blandt ældre over 75 år, for at sikre delt beslutningstagning.

Disse observationsresultater bør testes yderligere i randomiserede forsøg, skriver de. I mellemtiden siger de, at "patienternes præference skal forblive det vejledende princip, mens vi venter på bedre beviser."

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter