Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Invokana får lov at markedsføre effekt på hjerte og nyrer

Diabetesmidlet Invokana vil fremover kunne markedsføres for også at kunne reducere større hjertekarproblemer og nyreproblemer.

Det sker efter at Europa-Kommissionen har godkendt en opdatering af etiketterne på Invokana (canagliflozin) til at omfatte ændringer i indikationsopgørelsen til behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 2-diabetes mellitus.

De godkendte produktoplysninger indeholder nu yderligere resultater fra CANVAS-programmet, specielt en reduktion i den relative risiko for større uønskede kardiovaskulære hændelser med 14 procent og indlæggelse for hjertesvigt med 33 procent.

Derudover var der nyrefordele, set som en reduktion i fordoblingen af ​​serumkreatinin samt reduktioner i nyreudskiftning og nyredød med 47 procent og progressionen af ​​albuminuri med 27 procent hos mennesker med type 2-diabetes og enten tidligere CV-sygdom eller mindst to CV-risikofaktorer.

"Vi håber, at denne godkendelse ikke kun vil give læger et mere detaljeret overblik over canagliflozin, men også hjælpe dem til at træffe velinformerede beslutninger om behandlinger, som er mest egnede for deres patienter," siger Paul Schofield, European Medical Lead, Diabetes, fra Mundipharma, som markedsfører Invokana.

EUs beslutning følger en henstilling fra Udvalget for Medicinske Medicinske Brugsemner (CHMP), der var baseret på data fra CANVAS-programmet, den største undersøgelse af hjertekar-resultater til dato for en SGLT2-hæmmer.

Canagliflozin blev godkendt af EU i november 2013 og er indiceret til behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 2-diabetes mellitus.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter