Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Eksperimentelt slankemiddel viser stort vægttab og blodsukkerreduktion

EASD 2018: Resultater fra et fase 2b klinisk forsøg med Eli Lillys GIP og GLP-1 receptor agonist (LY3298176) viste stærkt og klinisk meningsfuldt blodsukkerreduktion og vægttab på over 11 kilo på bare et halvt år hos mennesker med type 2-diabetes.

Seks måneders data viser gennemsnitlige HbA1c-reduktioner på op til 2,4 procent og en gennemsnitlig vægtreduktion på op til 11,3 kg (12,7 procent).

Resultaterne blev tordag præsenteret på den europæiske diabeteskongres, EASD, i Berlin (Abstract S53.2) og samtidig offentliggjort i The Lancet.

"Endnu varer det noget tid, førend lægemidlet er på markedet, men de foreløbige data viser et meget overbevisende vægttab på op til 11 til 15 procent og betydelig reduktion i HbA1c. Det her er klart mit 'highlight' fra årets EASD," siger fedmeeksperten Bjørn Richelsen, der er professor ved Institut for Klinisk Medicin og overlæge på Aarhus Universitetshospital.

Og Filip Krag Knop, klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin, KU, er enig:

"Der er tale om uhørt store vægttab og reduceringer i HbA1c. Også en del gastrointestinale bivirkninger, men måske det er noget, man kan reducere med optimerede (læs: mindre aggressive) titreringsregimer," siger han.

"Resultaterne har også resoneret blandt fedmeforskere og har været med til at give Novo Nordisk-aktien et ordentlig dyk, fordi dette her stof ser ud til at være en konkurrent til Ozempic. Det er alligevel lidt vildt, når der vel er fem-seks år til, at vi måske ser dette nye compound på markedet," tilføjer Filip Krag Knop.

Den ugentlige dosis af det glucoseafhængige insulinstyrkende polypeptid (GIP) og GLP-1 receptoragonisten (GLP-1 RA) integrerer virkningen af ​​begge inkretiner i et enkelt ny molekyle, som sigter på at bygge videre på de kliniske fordele, der ses med en selektiv GLP-1 RA.

"Disse forsøgsresultater for GIP/GLP-1 RA er hidtil usete, og de imponerende blodsukker- og vægttab kan ses som en ny behandlingsmulighed for personer med type 2-diabetes," siger studiets chefforsker dr. Juan P. Frias, der er formand for det amerikanske National Research Institute i Los Angeles.

"Den næste bølge af innovation i studiet af inkretiner til behandling af type 2-diabetes er fascinerende. Vi tager de allerede beviste fordele ved GLP-1 receptoragonister og ser på et nyt molekyle, der integrerer GIP-aktion for at se, hvilke ekstra fordele der er mulige."

To statistiske metoder blev brugt til at evaluere effektiviteten af ​​fire doser GIP/GLP-1RA (1 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg) sammenlignet med placebo og 1,5 mg dulaglutid hos mennesker med type 2-diabetes.

Efter 26 uger viste den primære analyse en robust dosisrespons for alle fire doser GIP/GLP-1RA sammenlignet med placebo.

Analysen af ​​deltagere under behandling med GIP/GLP-1RA sammenlignet med dulaglutid og placebo viste betydelige forbedringer på tværs af endepunkter.

  • HbA1c reduktion: Alle GIP/GLP-1RA-doser og dulaglutid viste signifikant reduktion af blodsukker fra baseline [GIP/GLP-1RA: -1,6 procent (5 mg), -2,0 procent (10 mg) og -2,4 procent 15 mg); dulaglutide -1,1 procent (1,5 mg)] sammenlignet med placebo (0,1 procent).
  • HbA1c-mål: De højere doser af GIP/GLP-1RA tilvejebragte de mest signifikante HbA1c-reduktioner med op til 30 procent af de mennesker, der fik doserne på 10 mg og 15 mg, hvilket medførte HbA1c-niveauer på under 5,7 procent, hvilket er i det normale interval for mennesker uden diabetes [18 procent (10 mg) og 30 procent (15 mg)]. Endvidere nåede op til 90 procent af de anbefalede HbA1c-mål på 7 procent eller mindre [GIP/GLP-1RA: 69,1 procent (5 mg), 90,0 procent (10 mg) og 77,4 procent (15 mg); dulaglutide 51,9 procent (1,5 mg)].
  • Vægttab: Deltagere, der tog GIP/GLP-1RA opnåede betydeligt vægttab [-4,8 kg (5 mg), -8,7 kg (10 mg) og -11,3 kg (15 mg)], ligesom de der tog dulaglutid [-2,7 kg (1,5 mg)] sammenlignet med placebo (-0,4 kg). Mere end en tredjedel af deltagerne tabte 10 procent eller mere af deres indledende kropsvægt med GIP/GLP-1RA 10 mg (39,2 procent) og 15 mg (37,7 procent), og en fjerdedel tabte sig 15 procent eller mere med 15 mg dosis.

Sikkerhedsprofilen for GIP/GLP-1RA svarede til GLP-1RA alene. De hyppigst rapporterede bivirkninger var gastrointestinale og dosisafhængige. De omfattede kvalme [20 procent (5 mg), 22 procent (10 mg), 40 procent (15 mg)], diarré [24 procent (5 og 10 mg), 32 procent (15 mg)] og opkastning [8 procent (5 mg), 16 procent (10 mg), 26 procent (15 mg)], som var milde til moderate og generelt midlertidige, oftest forekommende i titreringsperioden. Dulaglutide 1,5 mg havde en lignende bivirkningsprofil til tidligere undersøgelser.

Ingen deltagere i nogen af ​​behandlingsgrupperne oplevede alvorlig hypoglykæmi. En yderligere undersøgelse af en optimal titreringsplan for at håndtere gastrointestinale bivirkninger blev iværksat og vil blive præsenteret næste år.

Sikkerheden og effekten af ​​midlet bliver undersøgt yderligere i et stort fase III klinisk program, der vil blive omtalt som SURPASS-programmet. Fase III-studier for type 2-diabetes forventes at starte senest i begyndelsen af ​​2019 og færdiggøres i slutningen af ​​2021.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter