Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

CARMELINA var godt nyt for klassen, og særligt for linagliptin også godt nyt for patienter med diabetisk nyresygdom," siger Tina Vilsbøll

CARMELINA: Trajenta nåede både primært og sekundært endepunkt

EASD 2018: DDP-4-hæmmeren linagliptin (Trajenta fra Boehringer) er lige så sikker som placebo i forhold til såvel hjertekar- som nyreproblemer.

Det viser en ny stor undersøgelse, der torsdag eftermiddag blev præsenteret på den europæiske diabeteskongres, EASD, i Berlin, hvor forskerne præsenterede CARMELINA-studiet, der har nået både sit primære og sekundære endepunkt.

”CARMELINA var godt nyt for klassen, og særligt for linagliptin også godt nyt for patienter med diabetisk nyresygdom. Vi har været lidt bekymret for hjerteinsufficiens grundet tidligere studie med saxagliptin, men der var ingen signal, og det er godt for klassen. Der blev i det hele taget ikke observeret nye sikkerhedssignaler,” siger professor Tina Vilsbøll, der er klinikchef ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

"Det særligt spændende med CARMALINA er, at en meget større gruppe af patienterne har diabetisk nyresygdom – og at data viste, at lægemidlet er sikkert i denne population. Hidtil har vi set resultater for studier med op på 20 procent patienter med nyresygdom, men i CARMOLINA har 74 procent med nyresygdom. Samtidig var det interessant, at lægemidlet i denne højrisikopopulation viste mindre risiko for progression til albuminuri, og det er nyt. Og godt," siger Tina Vilsbøll.

Resultaterne viser, at linagliptin tilsat standardbehandling, har en lignende kardiovaskulær sikkerhedsprofil sammenlignet med placebo. Også det sammensatte sekundære endepunkt viste en sikkerhedsprofil på linje med placebo.

Den overordnede sikkerhedsprofil for linagliptin var i overensstemmelse med tidligere data, og der blev ikke observeret nye sikkerhedssignaler.

CARMELINA viste også en indlæggelsesrate for hjerteinsufficiens for linagliptin på linje med placebo.

"CARMELINA er vigtigt nyt for type 2-diabetespatienter med høj risiko for hjerte- og/eller nyresygdom, en gruppe, der er underrepræsenteret i andre kardiovaskulære forsøg, men som vi ser i vores daglige praksis. Forsøget bekræftede, at linagliptin kan anvendes med tillid til denne patientgruppe," siger dr. Bernard Zinman, der er professor på University of Toronto, om studiet.

I CARMELINA forekom kardiovaskulære hændelser, der bidrog til det primære endepunkt (tid til første tilfælde af kardiovaskulær død, ikke-dødelig myokardieinfarkt eller ikke-dødbringende slagtilfælde) hos 12,4 procent (434 personer) af linagliptin-gruppen sammenlignet med 12,1 procent (420 personer) i placebogruppen, hvilket viste en lignende langsigtet kardiovaskulær sikkerhedsprofil hos voksne med type 2-diabetes.

Linagliptin viste også en lignende langvarig nyresikkerhedsprofil i forhold til placebo. Dette blev påvist på den sammensatte endepunkt, der afspejler faldende nyrefunktion, der forekom hos 9,4 procent (327 personer) i linagliptin-gruppen sammenlignet med 8,8 procent (306 personer) i placebogruppen.

En stigning i risikoen for hospitalsindlæggelse for hjertesvigt er blevet observeret i nogle andre hjertekarforsøg hos diabetespatienter.

I CARMELINA blev dette endepunkt forud specificeret og vurderet grundigt. Indlæggelse pga. hjertesvigt forekom hos seks procent (209 personer) i linagliptin-gruppen sammenlignet med 6,5 procent (226) i placebogruppen.

"Disse resultater er særligt betydningsfulde i betragtning af patientgruppen i CARMELINA, herunder de mest udsatte for at udvikle hjertesvigt," siger dr. Waheed Jamal, der er chef for kardiometabolisk medicin hos Boehringer Ingelheim.

"Selvom mange retningslinjer nu anerkender vigtigheden af ​​at vælge en diabetesbehandling med en påvist fordel ved at reducere hjerte-kar-risiko og dødelighed hos mennesker med type 2-diabetes og hjertesygdom, er der fortsat behov for yderligere glukose-sænkende muligheder," påpegede Waheed Jamal.

"CARMELINA styrker tilliden til linagliptin som en effektiv og veltolereret behandling, med et simpelt doseringsregime for voksne med type 2-diabetes."

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter