Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EASD og ADA: DDP4-hæmmere og SU dømt ude ved hjertesygdom

EASD 2018: Den danske behandling af type 2-diabetes patienter med forhøjet blodsukker skal oppe sig, hvis den skal leve op til de nye anbefalinger, som EASD og ADA har slået sig sammen om at beskrive.

Peter Rossing, forskningsleder, professor og overlæge, Steno Diabetes Center har været med i den arbejdsgruppe, som præsenterer de fælles anbefalinger på EASD i Berlin. Forud er den i udkast præsenteret på ADA, men nu er den endelig.

”Det er en vigtig rapport, fordi den bringer en opdateret behandlingsvejledning for forhøjet blodsukker ved type 2-diabetes lavet i fællesskab mellem eksperter fra ADA (USA) og Europa (EASD). Der er kommet mange nye studier, som fører til vigtige ændringer i anbefalingerne for behandling af diabetes, og nogle af anbefalingerne er forud for de danske vejledninger fra december 2017,” siger Peter Rossing.

Blandt forskellene er, at anbefalingerne i konsensus-rapporten i højere grad sætter patienten i centrum, og det vil sige, at deres tilstand i meget højere grad skal følges. Peter Rossing kalder det en ”konstant cyklus” hvor patienternes tilstand skal evalueres, og der skal aftales fælles mål og interventionerne skal aftales.

”Og så skal det løbende monitoreres, om det går som tilsigtet eller om der er behov for justering af planerne og for uddannelse af personen med diabetes til at varetage sygdommen.”

Konsensus rapporten har også mere fokus på livsstil, altså fysisk aktivitet og kost, og på vægtreducerende kirurgi.

På lægemiddelområdet afviger anbefalingerne også.

”Det er væsentligt, fordi vi nu får bedre hjælp til at vælge behandling og i flere situationer kan anbefale medicin med dokumenteret gavnlig effekt, ikke kun på blodsukker, men også på risikoen for tidlig død af hjertesygdom. Der er også mere fokus end tidligere på behovet for en individualiseret livsstilsbehandling,” siger Peter Rossing.

"Det er relevant for alle med type 2-diabetes,” siger Peter Rossing, ”især hvis der er senfølger, idet nye studier især har vist, at hos personer med type 2-diabetes og tidligere hjertekarsygdom kan nogle behandlinger mindske risikoen for død og hjertesygdom.”

Helt konkret anbefaler konsensusrapporten, at man efter metformin straks vælger SGLT2-hæmmer eller GLP1-agonist med dokumenteret effekt på hjertekarsygdom. Det er nyt stof i forhold til den aktuelle danske vejledning, som rangerer DDP4-hæmmere og SU (Sulfonylurinstof) på linje med de nyere lægemidler. Her anbefaler den nye konsensus rapport altså, at DDP4 og SU fravælges.

”Men derudover siger vi (konsensusrapporten), at ved hjertesvigt og hjertekarsygdom skal man foretrække SGLT2-hæmmer. Ved nyresygdom skal SGLT2-hæmmer vælges, hvis GFR tillader det, eller GLP1-agonist,” siger Peter Rossing.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter