Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Steno i Aarhus om samarbejde: Vi har brugt en del tid på landevejen

Der er fokus på tværsektorielle indsatser og sammenhængende patientforløb hos Steno Diabetes Center Aarhus, SDCA. Derudover er almen medicin både nu og fremadrettet et forskningsområde, som er SDCAs særlige fokus.

Med fem nye Steno Diabetes Centre, som er placeret i landets fem regioner, er der kommet et fornyet fokus på at optimere og forbedre kvaliteten afdiabetesbehandling over hele landet. Kvaliteten af diabetesbehandlingen skal leve op til de nationale guidelines og forebyggelsen af senkomplikationer skal være så god, at det både er til glæde for den enkelte patient og samtidig kan spare samfundet for betragtelige omkostninger forbundet med komplikationer ved diabetes. 

Det er den erhvervsdrivende fond Novo Nordisk Fonden, som har bidraget med syv milliarder kroner til at give hele landet et løft i diabetesbehandlingen i kraft af de nye, regionale Steno Diabetes Centre.

Status er, at alle fem regioner nu har nedsat direktører, og at der er flere udviklings- og forskningsprojekter på trapperne.

Der er regionale forskelle på de fem Steno Diabetes Centre, som hver især handler om, at der for hvert enkelt center findes et særkende eller et værdisæt, som danner en rød tråd igennem forsknings- og udviklingsprojekterne.

Tværsektorielle indsatser

"På Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) er vores mål at bidrage til et godt liv for alle med diabetes. I den nationale Steno-satsning er vores særkende, at vi har fokus på tværsektorielle indsatser og sammenhængende patientforløb. Vi har i Aarhus og Region Midtjylland længe været stærke inden for almen medicin og hele dette forskningsområde, og det har derfor været naturligt, at vi gjorde det til vores særlige fokus," fortæller Troels Krarup Hansen, direktør, SDCA.

"Vi lægger stor vægt på at samarbejde bredt og har i den forbindelse brugt en del tid på landevejen, hvor vi har været ude at besøge vores Steno Partner-regionshospitaler i Region Midtjylland. I den proces blev vi positivt overraskede over, hvor mange gode initiativer, der allerede er gang i," siger Troels Krarup Hansen.

"Vi har til gengæld nok ikke hidtil været gode nok til at vidensdele på tværs af hospitaler, og her har SDCA en central og vigtig opgave i at få delt og formidlet al den gode viden, der allerede er i vores region.  Vores chef for det tværsektorielle område, Annelli Sandbæk, er i øjeblikket i gang med at formulere en strategi for vores indsats på området, bl.a. baseret på de informationer vi fik, da vi var på besøg hos regionshospitalerne," siger han.

"Strategien skal præsenteres for bestyrelsen inden udgangen af i år, men vi forbeholder os ret til at tænke os godt om af respekt for de mange samarbejdspartnere, vi gerne vil have med i arbejdet.

På SDCA og i Region Midtjylland vil vi prioritere samme-dags-screening til de patienter, som det giver mening for. Vi arbejder i øjeblikket på at få klarlagt, hvordan behovet for samme-dags-screening er ude i praksis. Derudover er vi begyndt at se på, hvordan vi kan optimere samarbejdet med de praktiserende læger," fortæller Troels Krarup Hansen.

På SDCA ser man derudover f.eks. på et konkret udviklingsprojekt, som handler om, hvordan de kan bidrage til at give de praktiserende læger et kompetenceløft og endnu mere viden inden for diabetesområdet. Vi arbejder i den forbindelse med et forslag om at bruge video til at undervise de praktiserende læger ved deres egen computer. Indholdet i videoen bliver at endokrinologer underviser i diabetesbehandling målrettet til de praktiserende læger. 

Udvikling af diabetesbehandlingen

"Forskning udgør nu og fremadrettet en stor og vigtig del af SDCA. Vores forskningsprojekter dækker en bred vifte af områder - fra reagensglas- og laboratorieforskning til det direkte patientnære. Fællesnævneren for vores forskningsprojekter er, at vi er nysgerrige på alt, der kan bidrage til et godt liv med diabetes.
 
På SDCA har vi fokus på, at vi gerne vil samarbejde. Det er vigtigt, at vi kan lære af og trække på hinandens erfaringer på tværs af både hospitaler, kommuner, almen praksis og regioner. Jeg håber især, at vi kan få det nationale samarbejde på tværs af de fem regionale Steno Diabetes Centre helt op på den store klinge," siger Troels Krarup Hansen.

Specialist advarer mod overforbrug af depotsteroid til allergisk rhinitis

I højsæsonen for pollen-udløst allergisk rhinitis stiger forbruget af depotsteroid betragteligt i Danmark - og endda mere end i andre lande. Årsagen skal ifølge Charlotte Ulrik, speciallæge i lungemedicin, findes i, at patienternes allergi-symptomer for ofte bliver behandlet med systemisk kortikosteroid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter