Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Professor om EMPA-REG-delanalyse: Vi bør overveje ny praksis

En ny delanalyse af det store EMPA-REG OUTCOME-studie viser, at også patienter med moderat nedsat nyresygdom, foruden type 2-diabetes og hjertekarsygdom, har gavn af SGLT2-hæmmere.

Og det bør give anledning til overvejelser om en ny praksis herhjemme, siger Filip Krag Knop, professor, overlæge og forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen.

”Det er velkendt, at den blodsukkersænkende effekt af disse lægemidler er afhængig af velfungerende nyrer. Og vi anbefaler i dag ikke, at SGLT2-hæmmerne bruges til patienter med moderat og svært nedsat nyrefunktion. Men nu tyder nye forskningsresultater på, at patienter med moderat nedsat nyrefunktion har en gavnlig effekt af disse lægemidler, når vi taler dødelighed og hjertekarsygdom,” siger han.

Filip Krag Knop peger på, at der i de canadiske guidelines er åbnet op for at behandle patienter med type 2-diabetes og hjertekarsygdom og samtidig moderat nedsat nyrefunktion med SGLT2-hæmmere.

”Og det er værd at overveje, om de nye forskningsresultater også herhjemme skal give anledning til en ny praksis,” siger han.

Resultaterne af delanalysen, der  blev publiceret i magasinet Circulation i januar i år, viser, at patienter med moderat nedsat nyrefunktion ved anvendelse af empagliflozin fik sænket risikoen for kardiovaskulær død med 29 procent sammenlignet med placebo, mens risikoen for død af anden årsag faldt med 24 procent. Risikoen for indlæggelse på grund af hjertesvigt blev sænket med 39 procent og risikoen for indlæggelse af anden årsag med 19 procent.

Specialist advarer mod overforbrug af depotsteroid til allergisk rhinitis

I højsæsonen for pollen-udløst allergisk rhinitis stiger forbruget af depotsteroid betragteligt i Danmark - og endda mere end i andre lande. Årsagen skal ifølge Charlotte Ulrik, speciallæge i lungemedicin, findes i, at patienternes allergi-symptomer for ofte bliver behandlet med systemisk kortikosteroid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter