Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DES-formand til Medicinrådet: Jeg er bekymret for øget forvirring

Medicinrådets beslutning om at skabe endnu en behandlingsvejledning på diabetesområdet vækker bekymring blandt eksperter.

Mens rådets formand Steen Werner Hansen siger, at den nye behandlingsvejledning skal give behandlerne et bedre overblik, er man i DES bekymret for, om endnu en behandlingsvejledning blot skaber yderligere forvirring.

Endokrinologernes formand, Troels Krarup Hansen, understreger vigtigheden af at det er de dygtigste af hans kollegaer, der bliver inviteret med i arbejdet. Også selvom de eventuelt har været aflønnet af medicinalindustrien.

Formålet med en ny behandlingsvejledning fra Medicinrådet er at samle og koordinere den farmakologiske del af behandlingen af type 2-diabetes, siger Steen Werner Hansen, formand for Medicinrådet.

Der findes i øjeblikket en hel håndfuld behandlingsvejledninger og guidelines henvendt til endokrinologer og praktiserende læger, som handler om den farmakologiske del af behandlingen af type 2-diabetes – så derfor kan det lige umiddelbart virke som et skud over målet, når der snart skal endnu en behandlingsvejledning i spil.

Steen Werner Hansen mener dog, at en ny behandlingsvejledning fra Medicinrådet er nødvendig, netop fordi der i øjeblikket findes så mange forskellige behandlingsvejledninger for type 2-diabetes, og det er med til at skabe forvirring blandt behandlere.

"Der er grænser for, hvor mange behandlingsvejledninger vi kan have i et lille land som Danmark. Derfor skal vi have én samlet behandlingsvejledning, som går på tværs af primær- og sekundærsektoren, og som kan give behandlerne mere overskuelighed," siger Steen Werner Hansen. 

Uanset om patienter går til kontrol hos deres praktiserende læger eller på hospitalerne, så skal de kunne forvente, at den behandling, de får tilbudt, hænger sammen på tværs af sektorerne. Med de nye behandlingsvejledninger skal både praktiserende læger og endokrinologer rette sig efter de samme anvisninger, fortæller Steen Werner Hansen.

"Jeg tror, at vi vil lave en pixiudgave af behandlingsvejledningen, som er formidlet på en måde, så den henvender sig kort og præcist til de praktiserende læger," siger Steen Werner Hansen. 

Hvordan man ellers vil arbejde med implementeringen af den nye behandlingsvejledning, mener Steen Werner Hansen fortsat, at det er for tidligt at kommentere på.

Den nye behandlingsvejledning fra Medicinrådet skal være bygget på den samme data, som mange af de tidligere behandlingsvejledninger fra blandt andet Dansk Endokrinologisk Selskab (DES), Dansk Selskab For Almen Medicin (DSAM) samt den nye behandlingsvejledning fra ADA/EASD er bygget på. Og derudover de nyeste data, som hele tiden kommer til, fortæller Steen Werner Hansen. 

Steen Werner Hansen mener ikke, at der er noget nyt i, at man i Medicinrådets regi laver en behandlingsvejledning for et område, som de medicinske selskaber - i dette tilfælde DES og DSAM, allerede dækker.

"Regionerne tager udgangspunkt i Medicinrådets behandlingsvejledning, og jeg synes, at det er meget brugbart for behandlerne, at der ikke ligger flere forskellige behandlingsvejledninger, de skal koordinere behandlinger ud fra. Derfor skal de nye behandlingsvejledning også være brede nok til, at de rummer både primær og sekundærsektoren," siger Steen Werner Hansen.

Bekymring for forvirring hos DES

"Overordnet støtter DES Medicinrådets arbejde med at finde den bedst mulige medicin til den bedst mulige pris, men vi har en bekymring omkring, at Medicinrådet skal være afsendere på en ny behandlingsvejledning. Vores bekymring går på, om endnu en behandlingsvejledning i sidste ende vil være med til at skabe øget forvirring blandt behandlerne," siger Troels Krarup Hansen, formand, Dansk Endokrinologisk Selskab.

"Hos DES har vi tidligere advokeret for, at man skal strømline det mere, hvad vi egentlig anbefaler, så jeg håber, at den nye behandlingsvejledning fra Medicinrådet får det hele til at spille sammen," siger Troels Krarup Hansen.

Forud for at Medicinrådet meldte ud, at man fremadrettet vil lave behandlingsvejledninger for type 2-diabetes, var DES og DSAM gået i dialog omkring, hvordan de potentielt bedst kan løse opgaven med at lave behandlingsvejledninger i fremtiden. Selskaberne vil gerne lave en behandlingsvejledning, som både rummer den fulde kompleksitet, men som også er enklere at støtte sig op ad for behandlerne. Med den nye melding fra Medicinrådet skal selskaberne mødes næste gang og drøfte, hvordan de vil forholde sig til den, fortæller Troels Krarup Hansen.

"Nu venter vi og ser, hvad Medicinrådet kommer med, når deres behandlingsvejledning er udarbejdet. Derefter tager vi stilling til, om der er behov for en supplerende behandlingsvejledning fra DES," siger han.

Troels Krarup Hansen understreger, det er meget vigtigt, at man får nogle af de mest vidende endokrinologer med i Medicinrådets fagudvalg, som skal udarbejde den nye behandlingsvejledning. Han håber derfor, at Medicinrådet kan få landets dygtigste endokrinologer med i fagudvalget på trods af, at nogle af endokrinologerne tidligere eksempelvis har siddet med i advisoryboards hos medicinalvirksomheder.

"Dem, der ved allermest om type 2-diabetes, skal sidde med i Medicinrådets fagudvalg. Det vil vi indstille til fra DES side," lyder det fra Troels Krarup Hansen.

Arbejdet med at lave de nye behandlingsvejledninger fra Medicinrådet, skal være igangsat inden udgangen af 2018.

Specialist advarer mod overforbrug af depotsteroid til allergisk rhinitis

I højsæsonen for pollen-udløst allergisk rhinitis stiger forbruget af depotsteroid betragteligt i Danmark - og endda mere end i andre lande. Årsagen skal ifølge Charlotte Ulrik, speciallæge i lungemedicin, findes i, at patienternes allergi-symptomer for ofte bliver behandlet med systemisk kortikosteroid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter