Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Peter Rossing efter ADA/EASD-rapport: Nye data kan rykke billedet

En netop udkommet konsensusrapport fra ADA og EASD peger på Jardiance som førsteprioritet blandt SGLT2-hæmmere, men ifølge Peter Rossing, forskningsleder, professor og overlæge, Steno Diabetes Center Copenhagen, er der spændende nye data fra CREDENCE-studiet på vej, som måske kan være med til at rykke på billedet. 

Peter Rossing har været med i den arbejdsgruppe, der for nylig præsenterede de fælles internationale anbefalinger i konsensusrapporten fra ADA og EASD på EASDs kongres i Berlin.

I konsensusrapporten fremgår det, at Invokana og Jardiance er de to medikamenter blandt SGLT2-hæmmere med outcomedata, som har vist en god hjerte- og nyrebeskyttende effekt.

Derfor kan man med rimelighed sige, at konsensusrapporten lægger sig op af den danske IFRs rekommandationsliste for SGLT2-hæmmere, da også den fremhæver Jardiance og Invokana, som de to anbefalede SGLT2-hæmmere. Dog med en tiltning mod Jardiance, der i hvert fald indtil videre beholder sin position som førstevalg blandt SGLT2-hæmmere.

I den også nyligt udkomne behandlingsvejledning fra DES/DSAM fremhæves Jardiance også som den højst prioriterede anbefalede SGLT2-hæmmer, fordi CANVAS-studierne viste, at der er øget amputationsrisiko ved Invokana.

I både konsensusrapporten fra ADA/EASD, IRFs rekommandationsliste og DES/DSAMs behandlingsguide er det altså fortsat Jardiance, der har førstepladsen indenfor SGLT2-hæmmere, hvad der beskrives nærmere i uddraget fra ADA og EASDs konsensusrapport nedenfor:

”For the SGLT2 inhibitors studied to data, it appears that among patients with established CVD, there is likely cardiovascular benefit, with the evidence of benefit modestly stronger for empagliflozin than canagliflozin.” (Management of hyperglycaemia in type 2- diabetes, 2018. A consensus-report by ADA and EASD.) 

"I rekommandationen, vi har lavet i konsensusrapporten, sætter vi Jardiance lidt højere end Invokana, fordi der var lidt bedre effekt på hjertekarsygdom, og der er dokumenteret flere bivirkninger ved Invokana," fortæller Peter Rossing, med reference til CANVAS-studierne. 

Anbefalingerne omkring Invokana kan imidlertid vise sig at ændre sig i fremtidige behandlingsvejledninger, da det randomiserede fase III-studiet CREDENCE, som undersøgte Invokanas nyrebeskyttende effekt hos patienter med type 2-diabetes, blev stoppet før tid, fordi det viste så overbevisende resultater, fortæller Peter Rossing.

"Alligevel beholder Jardience førstepladsen blandt SGLT2-hæmmere ihvertfald lidt endnu," siger han.

"Før vi kender mere til detaljerne i studiet, som publiceres i april, er Jardiance førsteprioritet, selvom det virker som om, at der er nogle flotte resultater på vej for Invokana," siger Peter Rossing.

2018 bringer også nye spændende data fra studier med Forxiga. Resultater fra det randomiserede, dobbeltblindede, placebo-kontrollerede fase III studie, skal nemlig efter planen publiceres før udgangen af 2018. Det er fortsat for tidligt at sige, om data fra studiet kan komme til at påvirke konsensusrapportens prioritering af Forxiga, men Peter Rossing er spændt på resultaterne.

"Der er jo rigtig mange bud på behandlingsvejledninger – men jeg synes, at de praktiserende læger skal følge de retningslinjer, der er lavet til dem. Måske tilpasser DES/DSAM de næste retningslinjer efter ADA/EASDs-vejledning, men vi har ikke mandat til at sige, at nu er det ADA/EASDs vejledning, man skal følge. Som dansk praktiserende læge skal man primært gå efter de danske guidelines," mener Peter Rossing.

"Hvis man er endokrinolog, synes jeg, at det giver god mening, at man læser konsensusrapporten fra ADA/EASD og lader sig inspirere af den – men jeg forventer ikke, at en almindelig praktiserende læge sætter sig ned og læser den – konsensusrapporten er for dem, der er meget interesserede i diabetesbehandling," siger Peter Rossing. 

GINA aktualiserer diskussion om astmabehandling med SABA

Anfaldsmedicin. Hurtigvirkende bronkodilaterende beta2 agonister. Den blå medicin, er alle betegnelser for den akutvirkende medicingruppe SABA, astmatikere bruger som anfaldsmedicin eller ”reliever”, når de mærker et astmaanfald nærme sig, når det er svært at få luft eller før sport.

Diagnose af luftvejssygdomme via mobiltelefonen

Automatiseret teknologisk analyse af hoste kan blive fremtiden, når børn skal have koblet en diagnose på deres luftvejssygdomme. Det antyder ny forskning fra Curtin University og The University of Queensland i Australien.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter