Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kristian Lund anmelder: Topkarakter til Stenos dating-party

 

Salen var fyldt på Park Inn Hotel på Amager. 

200 så på, fortrinsvis praktiserende læger, da Steno Diabetes Center Copenhagen inviterede til sin første Nationale Diabetes Konference, med undertitlen, "Nyeste viden, faglig sparring, debat og workshops."

Formålet var indlysende at slå bro mellem almen praksis og det nære sundhedsvæsen på den ene side og Steno centrene på den anden. Der skulle mingles, mens de praktiserende læger og deres personale blev fodret med nyeste brugvare viden.

Lad det være sagt med det samme. Det blev en succes, og holder Steno fast i sit koncept, er der al mulig grund til, at deres konference kan blive endnu større og få endnu bedre fat i almen praksis. Det fortjener de faktisk, de gode folk på Steno.

Årets konference rammede til en start en gevaldig pæl i gennem de voldsomt oppustede tal for incidensen af diabetes. Danmark er ikke på vej mod 1,2 millioner diabetespatienter, sådan som det engang lød. Så langt fra. Med Marit Eika Jørgensen, professor, ekspert i klinisk epidemiologi ved SDCC, som rorsmand, sejlede forsamlingen gennem epidemiologien, som ser langt mindre alarmerende ud, end forsamlingen ellers hidtil er blevet præsenteret for, bl.a. af Diabetesforeningen. 

Sten Madsbad, professor og overlæge ved endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital, susede igennem et stærkt handlingsanvisende oplæg om moderne behandling af type 2-diabetes. Mere konkret rådgivning kan praktiserende læger vist ikke få på så kort tid. Imponerende. Medicinrådet, som nu vil lave endnu en behandlingsvejledning netop i farmakologisk behandling af type 2-diabetes, kunne mageligt spare alle anstrengelser og bede professor Madsbad fra Hvidovre om hans oplæg. Det var givende rådgivning.

Men Steno kan også være selvkritisk. Så man havde også inviteret Jette Kolding Kristensen, professor, Klinisk Institut, Aalborg Universitetshospital, til at tale om Diabetesbehandling i almen praksis, og hun gennemgik minutiøst, hvilken hjælp en af hendes patienter vil få af det nye Steno-projekt. I dag går patienten til kontrol i almen praksis, men også til øjenlæge, fodterapeut, kardiologisk kontrol - foruden besøg hos lungemedicinerne, som tjekker hendes KOL. Alle disse kontakter til sundhedsvæsenet sker på forskellige lokaliteter og på forskellige tidspunkter. "Kan Steno hjælpe på det," spurgte hun, og svarede selv: "Næppe." Og dér har hun ret.

Hun havde et personligt ønske: Kunne praksispersonalet bare få besøg fra kollegaer fra Steno og dermed oplæring i diabetes udfordringer, så ville hun blive glad. Måske kan det lykkes en dag.

Troels Krarup Hansen, chef for Steno Diabetes Center Midtjylland, opdaterede deltagerne i behandling af type 1-diabetes, og han gav også en fysiologisk intro til sygdommen, foruden en gennemgang af de nye muligheder. På det punkt drejer nyhederne sig især om smart isenkram, insulinpumper, der bliver stadigt mere avancerede og snart kan knyttes elektronisk til blodsukkermåling. Der er også kombinationsbehandling med insulin suppleret med SGLT2 hæmmere, som kan skubbe blodsukkerkontrollen helt i mål.

Helle Terkildsen Maindal, professor i sundhedsfremme, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, gjorde et stort nummer ud af at oplære lægerne i at løfte deres patienter til at håndtere deres sygdom mest muligt selv. Der er sandelig alvorlig evidens for, at det hjælper og forlænger liv.

Efter oplæg af professorer på stribe en hel formiddag, gik deltagerne i work shops efter frokost. Der var frit valg mellem f.eks. mikro- og makrovaskulære udfordringer ved diabetes, den sårbare patient og insulinbehandling af type 2-diabetes, og seancerne blev gentaget, så det var muligt at være med i to workshops. 

Her blev tilbudt læring i øjenhøjde - direkte og kontant rådgivning, og det så ud til at virke.

Dagen blev afsluttet med en debat på højeste niveau om  "Fremtidens brug af kvalitetsdata". Debatten, som blev ledet af Allan Flyvbjerg, professor og direktør for SDCC, havde deltagelse af samtlige topfolk på netop det område, nemlig Jens Winther, speciallæge og direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram, Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Jan Erik Henriksen, direktør for Steno Diabetes Center Odense, og repræsentant for almen praksis Jette Kolding Kristensen. 

Den debat er supervigtig, men måske passer den ikke rigtig ind i en dag som handler om efteruddannelse.

Stenos Nationale Diabetes Konference får fem stjerner og seks mulige, og når den ikke kan få den absolutte topkarakter, så er det fordi, der simpelt hen ikke var afsat tid til at tale om tingene, stille spørgsmål til oplægsholdere - i det hele taget at få tid til at reflektere over tingene. Praktiserende læger er et spørgelystent folkefærd, og det var der ikke plads til i dette program.

Modsat, så er der ingen tvivl om at praktiserende læger vil have valuta for pengene, så det komprimerede program er bestemt også en kvalitet.

Hvordan forener man så de to interesser? Måske ved at gennemføre arrangementet over halvanden dag, en fredag og en halv lørdag, med en fælles middag med mulighed for at tale sammen på tværs af faglighederne.

Så ville Stenos Nationale Diabetes Konference score topkarakter.

GINA aktualiserer diskussion om astmabehandling med SABA

Anfaldsmedicin. Hurtigvirkende bronkodilaterende beta2 agonister. Den blå medicin, er alle betegnelser for den akutvirkende medicingruppe SABA, astmatikere bruger som anfaldsmedicin eller ”reliever”, når de mærker et astmaanfald nærme sig, når det er svært at få luft eller før sport.

Diagnose af luftvejssygdomme via mobiltelefonen

Automatiseret teknologisk analyse af hoste kan blive fremtiden, når børn skal have koblet en diagnose på deres luftvejssygdomme. Det antyder ny forskning fra Curtin University og The University of Queensland i Australien.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter