Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Metformin kan forebygge hjertekar-problemer hos diabetes 1-patienter

Metformin hjælper til at styrke kroppens evne til at reparere blodkar ved at reducere mængden af microRNA og kan dermed også hjælpe patienter med type 1-diabetes, der lider af hjerteproblemer.

Metformin gives ikke regelmæssigt til patienter med type 1-diabetes. Men et nyt klinisk forsøg fra Newcastle University viser, at metformin også reducerer forekomsten af ​​mikroRNA, der sender beskeder til molekyler, som regulerer forskellige gener i forskellige celler.

"Dette er en spændende udvikling, da forståelsen af ​​denne underliggende mekanisme åbner mulighed for nye former for behandling, som vil mindske risikoen for at patienter med type 1-diabetes udvikler hjertesygdomme," siger dr. Jolanta Weaver, seniorlærer i diabetesmedicin og hovedforfatter på studiet, der netop er offentliggjort i tidsskriftet International Journal of Molecular Sciences.

"Da resultaterne af hjertesygdomme er værre hos diabetespatienter sammenlignet med personer, der ikke har diabetes, er der behov for at identificere yderligere behandlingsmuligheder," understreger hun.

"Vores tidligere undersøgelse viste, at de vaskulære stamceller blev forbedret af metformin. Nu ved vi, at metformin gjorde dette ved at nedsætte forekomsten af ​​mikroRNA'er."

Tidligere resultater fra undersøgelsen har vist metformins potentiale for at bremse udviklingen eller forsinke hjertesygdommen, men det er første gang, at potentialet for ​​mikroRNA'er til forebyggelse af hjertesygdomme er blevet identificeret.

Undersøgelsen - kendt som MERIT - er den første der tester metformin for kardioprotektive virkninger hos patienter med type 1-diabetes. I det åbne, case-kontrollerede studie bestod behandlingsgruppen af ​​23 personer i alderen mellem 19 og 65 år, med type 1-diabetes, der ikke havde hjerte-kar-sygdom. De blev behandlet med metformin i otte uger.

Patienter i behandlingsgruppen blev matchet med en standardgruppe af ni type 1-diabetespatienter, der fik standard insulinbehandling. Derudover var der 23 deltagere i den "sunde" kontrolgruppe uden diabetes.

Ved undersøgelsens begyndelse viste de anti-angiogene mikroRNA'er, miR-222, miR-195 og miR-21a sig at være højere hos type 1-diabetiske patienter sammenlignet med kontrolgruppen. Imidlertid nedsatte metforminbehandling succesfuldt niveauerne af miR-222, miR-195 og miR-21a.

Da niveauerne af miR-222 sænkedes, var der desuden et tilsvarende fald i mængden af ​​cirkulerende endotelceller, hvilket indikerer en forbedring i vaskulær reparation.

"Disse resultater bekræfter, at udover forbedring af patientens blodsukkerkontrol hjælper metformin med at beskytte hjertet," siger dr. Weaver, der sammen med sine kolleger nu vil arbejde videre med det formål at udvikle nye terapier baseret på regulering af mikroRNA-niveauer.

Stadig mere evidens for kropsterapi

Flere studier har de senere år set på, hvordan mennesker med psykiske lidelser også har fysiske udfordringer, og hvad det er for kropslige problemer, der er knyttet til de forskellige psykiatriske sygdomme.

Overlæge: Kropsterapien virker på flere sygdomssymptomer

På Psykiatrisk afdeling Middelfart bruger behandlingsansvarlig overlæge Lykke Storgaard fra lokalpsykiatrien ofte kropsterapi til sine patienter. Især dem med angst eller depression. For hun ved, det virker.

Spilafhængighed kan fjernes med kognitiv terapi

Afhængighed af computerspil og andet på internettet giver anledning til stadig større bekymring for den mentale sundhed hos især de yngre befolkningsgrupper, og især blandt mænd.

Terapeuter: Kropsterapi skal ind i psykiatriske guidelines

Tiden er nu kommet til, at kropsterapi hentes ud af sin lille boble og spredes for alle vinde. Det mener i hvert fald Lone Katballe, ledende fysioterapeut på Psykiatrisk Afdeling Middelfart, og med hende også Danske Fysioterapeuter, som i høringssvar til kliniske retningslinjer for behandling af psykiske lidelser ofte anbefaler at medtage kropsterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter