Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Metformin kan forebygge hjertekar-problemer hos diabetes 1-patienter

Metformin hjælper til at styrke kroppens evne til at reparere blodkar ved at reducere mængden af microRNA og kan dermed også hjælpe patienter med type 1-diabetes, der lider af hjerteproblemer.

Metformin gives ikke regelmæssigt til patienter med type 1-diabetes. Men et nyt klinisk forsøg fra Newcastle University viser, at metformin også reducerer forekomsten af ​​mikroRNA, der sender beskeder til molekyler, som regulerer forskellige gener i forskellige celler.

"Dette er en spændende udvikling, da forståelsen af ​​denne underliggende mekanisme åbner mulighed for nye former for behandling, som vil mindske risikoen for at patienter med type 1-diabetes udvikler hjertesygdomme," siger dr. Jolanta Weaver, seniorlærer i diabetesmedicin og hovedforfatter på studiet, der netop er offentliggjort i tidsskriftet International Journal of Molecular Sciences.

"Da resultaterne af hjertesygdomme er værre hos diabetespatienter sammenlignet med personer, der ikke har diabetes, er der behov for at identificere yderligere behandlingsmuligheder," understreger hun.

"Vores tidligere undersøgelse viste, at de vaskulære stamceller blev forbedret af metformin. Nu ved vi, at metformin gjorde dette ved at nedsætte forekomsten af ​​mikroRNA'er."

Tidligere resultater fra undersøgelsen har vist metformins potentiale for at bremse udviklingen eller forsinke hjertesygdommen, men det er første gang, at potentialet for ​​mikroRNA'er til forebyggelse af hjertesygdomme er blevet identificeret.

Undersøgelsen - kendt som MERIT - er den første der tester metformin for kardioprotektive virkninger hos patienter med type 1-diabetes. I det åbne, case-kontrollerede studie bestod behandlingsgruppen af ​​23 personer i alderen mellem 19 og 65 år, med type 1-diabetes, der ikke havde hjerte-kar-sygdom. De blev behandlet med metformin i otte uger.

Patienter i behandlingsgruppen blev matchet med en standardgruppe af ni type 1-diabetespatienter, der fik standard insulinbehandling. Derudover var der 23 deltagere i den "sunde" kontrolgruppe uden diabetes.

Ved undersøgelsens begyndelse viste de anti-angiogene mikroRNA'er, miR-222, miR-195 og miR-21a sig at være højere hos type 1-diabetiske patienter sammenlignet med kontrolgruppen. Imidlertid nedsatte metforminbehandling succesfuldt niveauerne af miR-222, miR-195 og miR-21a.

Da niveauerne af miR-222 sænkedes, var der desuden et tilsvarende fald i mængden af ​​cirkulerende endotelceller, hvilket indikerer en forbedring i vaskulær reparation.

"Disse resultater bekræfter, at udover forbedring af patientens blodsukkerkontrol hjælper metformin med at beskytte hjertet," siger dr. Weaver, der sammen med sine kolleger nu vil arbejde videre med det formål at udvikle nye terapier baseret på regulering af mikroRNA-niveauer.

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter