Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny forskning i diabetes-stress afgørende for effektiv medicinsk behandling

Et nyt forskningsområde, diabetespsykologi, skal styrke forskningen i sociale og følelsesmæssige problemer, som kan være tilknyttet en diabetesdiagnose. Målet er at styrke diabetesbehandlingen som helhed. 

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og Københavns Universitet (KU) har i fællesskab oprettet et nyt forskningsområde, nemlig diabetespsykologi. I spidsen står professor i psykologi Timothy Charles Skinner, som fremover deler sine arbejdsdage mellem KU og SDCC. Målet er at styrke diabetesbehandlingen som helhed ved at integrere den psykosociale dimension og den medicinske behandling.

Timothy Charles Skinner fortæller, at forskning i sociale og følelsesmæssige problemer, som blandt andet er knyttet til, hvordan man håndterer sin sygdom og hvilken støtte man får fra familie og venner, er forholdsvis ny. 

Traditionelt har videnskaben centreret sig omkring udvikling af medicin og medicinske behandlingsmetoder, men forskning viser, at psykosociale dimensioner har en stor betydning for, om en behandling er effektiv. Det hænger blandt andet sammen med, at management af sygdommen og det at håndtere sin sygdom konstruktivt, er af afgørende betydning for, om man får følgesygdomme. 

Timothy Charles Skinner kommer fra en stilling som professor på Charles Darwin University i Australien og er blandt de førende internationale forskere i diabetespsykologi. Han er ekspert i mentale og følelsesmæssige konsekvenser af diabetessygdom. 

Skinner har været med til at udvikle og evaluere undervisningsprogrammet DESMOND (Diabetes Education and Self Management for Ongoing and Newly Diagnosed.) Programmet anvendes i dag i en række lande, og flere end 500.000 diabetespatienter har været igennem forløbet. Det er nu planen, at programmet skal introduceres i Danmark.

Timothy Charles Skinner skal i samarbejde med to psykologer på Steno Diabetes Center Copenhagen være med til at udvikle metoder, der kan bruges som et redskab af sundhedspersonale, der skal identificere personer med diabetes, som er særligt psykisk sårbare.

”Vi har især fokus på, hvordan man støtter sundhedspersonalet og giver dem kompetencer til at rådgive personer med diabetes på en måde, der motiverer den enkelte til at tage bedre hånd om egen sygdom,” siger Timothy Charles Skinner til samf.ku.dk

DESMOND er baseret på seks timers gruppe-undervisning, hvor den enkelte diabetespatient selv er med til at afgøre, om medicinhåndtering, hjælp til følelsesmæssige kriser eller andre aspekter kan hjælpe til mere proaktiv måde at leve med sygdommen. 

På Københavns Universitet er ansættelsen af Timothy Charles Skinner et led i øget fokus på samfundsvidenskabelig sundhedsforskning, da mere og mere forskning viser, at menneskers psyke, økonomiske ressourcer og sociale relationer spiller en afgørende rolle for sygdom og sundhed. Det er forskere inden for blandt andet økonomi, antropologi, sociologi, statskundskab og psykologi arbejder med forskellige aspekter af sygdom og sundhed.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter