Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

SGLT-hæmmere bliver mulig behandling til type 1-diabetes

Det undersøges i øjeblikket om SGLT-hæmmere kan godkendes til behandling af type 1-diabetes. Hvis behandlingen blåstemples, kan patienterne se frem til primære ændringer i langtidsblodsukkeret på 0,5 procent, mindre svingende blodsukkerniveauer samt et vægttab på tre-fire kilo.

”Det er nyt, at man undersøger, om man kan behandle med SGLT-hæmmere sammen med insulin til type 1-diabetespatienter,” siger Troels Krarup Hansen, formand for Dansk Endokrinologisk Selskab, (DES.) 

Stofferne reducerer blodsukkerniveauet ved, at patienten udskiller glukose med urinen på grund af en hæmning af SGLT-2. Derudover har nogle af stofferne også en hæmning på SGLT-1, som betyder, at patienten ikke optager så meget sukker i tarmen. 

”I øjeblikket søger flere firmaer om godkendelse af SGLT-hæmmere til behandling af type 1-diabetes hos FDA og EMA. Målet er indikation,” siger Troels Krarup Hansen. 

Troels Krarup Hansen forholder sig indtil videre lidt afventende i forhold til, om lægemidlets virkning kan berettige prisen på 10-15 kroner om dagen.

Dertil kommer, at han også gerne vil have mere viden om, hvorvidt virkningen retfærdiggør bivirkninger. Af kendte bivirkninger kan nævnes svampeinfektioner i skridtet hos kvinder og på penis hos mænd. Derudover er der et meget lille antal patienter, som udvikler maskeret syreforgiftning, forstået på den måde, at patienten kan have normalt blodsukker, men alligevel udvikle syreforgiftning, fortæller Troels Krarup Hansen. 

Hvis lægemidlet bliver godkendt til behandling af type 1-diabetes, skal man i praksis finde ud af, hvordan man skal holde øje med tegnene på maskeret syreforgiftning, fortæller Troels Krarup Hansen. Det kan eksempelvis være et tiltag at måle ketonstofferne i blodet. 

”Hvis lægemidlet godkendes, skal NBVén for type 1-diabetes evalueres. Vi skal se litteraturen grundigt igennem og komme med nogle konkrete anbefalinger samt en holdning til, hvilke patienter, vi skal bruge SGLT-hæmmere til,” siger Troels Krarup Hansen.

Lige nu er der ikke et entydigt billede af, hvor det er oplagt at bruge behandlingen, fordi det fortsat er uafklaret, hvilke patienter, der vil have glæde af behandlingen samt, hvor mange patienter der er tale om. 

”Hos Dansk Endokrinologisk Selskab bliver vi nødt til at tage en diskussion om stoffernes anvendelse - hvis det altså godkendes,” siger Troels Krarup Hansen.

Fase III-studierne hedder IN-Tandem (sotagliflozin), DEPICT (dapagliflozin) og EASE (empagliflozin).

Stadig mere evidens for kropsterapi

Flere studier har de senere år set på, hvordan mennesker med psykiske lidelser også har fysiske udfordringer, og hvad det er for kropslige problemer, der er knyttet til de forskellige psykiatriske sygdomme.

Overlæge: Kropsterapien virker på flere sygdomssymptomer

På Psykiatrisk afdeling Middelfart bruger behandlingsansvarlig overlæge Lykke Storgaard fra lokalpsykiatrien ofte kropsterapi til sine patienter. Især dem med angst eller depression. For hun ved, det virker.

Spilafhængighed kan fjernes med kognitiv terapi

Afhængighed af computerspil og andet på internettet giver anledning til stadig større bekymring for den mentale sundhed hos især de yngre befolkningsgrupper, og især blandt mænd.

Terapeuter: Kropsterapi skal ind i psykiatriske guidelines

Tiden er nu kommet til, at kropsterapi hentes ud af sin lille boble og spredes for alle vinde. Det mener i hvert fald Lone Katballe, ledende fysioterapeut på Psykiatrisk Afdeling Middelfart, og med hende også Danske Fysioterapeuter, som i høringssvar til kliniske retningslinjer for behandling af psykiske lidelser ofte anbefaler at medtage kropsterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter