Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserDanmark har førertrøjen: Verdens eksperter mødes til Copenhagen Summit

“Det er vores håb, at mødet kan bidrage til, at vi får integreret et ligeværdigt samarbejde mellem hospitaler, almen praktiserende læger og kommuner.” Sådan lyder en af professor ved Institut for Folkesundhed, AU, Torsten Lauritzens ambitioner op til dette års Copenhagen Diabetes Policy Summit.

Han har store forventninger til torsdagens internationale topmøde om diabetes, Copenhagen Diabetes Policy Summit, hvor den absolutte elite blandt andre læger og forskere mødes med patienter og politikere med det klare mål at reducere hjerte-karsygdom hos mennesker med type 2-diabetes.

Mødet er skabt med støtte af Astrazeneca.

I 2017 døde 700.000 mennesker i Europa af diabetesrelaterede komplikationer - 50 procent af alle dødsfaldene var relateret til hjerte-karsygdom.

“At halvdelen af alle patienter med type 2-diabetes dør af en hjerte-karsygdom, det er virkelig noget, der kalder på vores opmærksomhed, og som kræver øget fokus på mere forebyggelse og behandling,” siger professor, dr.med. ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og rådgiver i Diabetesforeningen, Torsten Lauritzen.

Og netop hjerte-karsygdom bliver et særligt fokusområde på årets topmøde inden for type 2-diabetes - Copenhagen Diabetes Policy Summit.

Torsdag den 13. december bliver København centrum for europæiske eksperter, patienter, politikere og interessenter inden for diabetesområdet, som skal diskutere fremtidens forebyggelse og behandling inden for type 2-diabetes.

Torsten Lauritzen er en af ankermændene på topmødet og har store forventninger til dette - det fjerde møde af sin slags.

“Jeg forventer, at der kommer nogle idéer til, hvordan politikere, diabeteseksperter og patienter kan samarbejde med det mål at forbedre behandlingen. Vi er jo interesseret i at skabe forandring, så vi mindsker dødeligheden og højner livskvaliteten markant,” siger Torsten Lauritzen, der sammen med internationale diabeteseksperter og politikere skal holde oplæg ved dagens arrangement.

“Men forandring skaber man jo ikke alene som enten patient, fagperson eller politiker. Det gør man på tværs og i samarbejde. Så de her møder er vigtige, netop fordi de bringer nøgleaktørerne sammen på tværs af sektorerne,” tilføjer Torsten Lauritzen og nævner, at Copenhagen Diabetes Policy Summit er en opfølgning på tidligere møder afholdt i Barcelona, Berlin og Rom.

Danmark har den gule førertrøje

Og netop samarbejde og involvering bliver de helt store nøgleord fra dansk side på topmødet. Med den nye nationale handleplan i Danmark, som vedrører praktiserende læger, STENO Diabetes Centre og politikere, går Danmark forrest, når det handler om at sætte ind over for type 2-diabetes. Handleplanen drejer sig blandt andet om forebyggelse, tidlig opsporing af sygdommen, individualiseret behandling og større lighed i behandling samt mere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorgrænserne.

“Det er vores håb, at mødet kan bidrage til, at vi får integreret et ligeværdigt samarbejde mellem hospitaler, almen praktiserende læger og kommuner. Vi skal ikke bare se hospitalerne som et sted, der er eksperter i at behandle patienter - vi skal have hospitalerne til at dele deres ekspertviden omkring patienter med både kommune og praktiserende læge. Det vil give et glidende patientforløb, så patienterne oplever et samlet og sammenhængende sundhedsvæsen,” siger Torsten Lauritzen og fremhæver, at Danmark lige præcis på dette område har nogle initiativer, som er værd at få frem i Europa.

“Med handleplanen, den nye overenskomst med de praktiserende læger, de nye Steno Diabetes Centre og partnerskaber har vi de optimale vilkår for at vise, at vi har den gule førertrøje på og kan være en inspiration for andre lande,” siger Torsten Lauritzen og tilføjer:

“Men vi har masser at lære endnu. Vi skal ikke bare inspirere diabetesaktører fra resten af Europa på Copenhagen Diabetes Policy Summit - vi skal også inspireres af de andre europæiske lande. Særligt når det kommer til at forebygge hjerte-karsygdomme blandt mennesker med type 2-diabetes, så de kan få bedre livskvalitet og leve længere. Det er målet.”

Om topmødet

Copenhagen Diabetes Policy Summit

Torsdag den 13. december 9.00-16.00. Mærsk Tårnet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, Blegdamsvej 3b, DK-2200, København N

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter