Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet udskyder diabetes-behandlingsvejledning

Medicinrådet har valgt at udskyde den planlagte behandlingsvejledning for type 2-diabetes. Det hænger sammen med, at man ønsker at undersøge, hvordan man får de rigtige mennesker med i processen, så vejledningen kan implementeres, når den er færdig, siger Steen Werner Hansen.

Rådets beslutning skyldes også at man ønsker at kunne undersøge, hvordan behandlingsvejledningerne kan implementeres overalt i sundhedsvæsenet. 

I oktober 2018 besluttede Medicinrådet at udarbejde en behandlingsvejledning for type 2-diabetes. Siden har telefonlinjen glødet hos Medicinrådet, hvor blandt andet Diabetesforeningen har meldt ind, at man ønsker en mere fagligt koordineret tilgang i stedet for endnu en behandlingsvejledning.

”Der er flere, der har meldt ind, at en behandlingsvejledning til type 2-diabetes fra Medicinrådet er overflødig, fordi der allerede findes så mange nye og opdaterede behandlingsvejledninger på området. Derfor vil vi udskyde at lave en ny behandlingsvejledning indtil vi har undersøgt, hvordan vi får de rigtige mennesker med i processen,” siger Steen Werner Hansen, formand for Medicinrådet.

Netop implementering af behandlingsvejledning for type 2-diabetes, er tilknyttet særlige udfordringer, fordi den henvender sig til primærsektoren.

”Det er allerede i dag en udfordring at få implementeret behandlingsvejledningerne til primærsektoren. Vi skal sikre os, at Medicinrådets behandlingsvejledninger bliver implementeret hos de praktiserende læger, hvor de får opbakning. Vi mener i den forbindelse, at det er vigtigt at prioritere, at vi får implementeret de rigtige mennesker, så vi også får implementeret vejledningen, når den ligger færdig," siger Steen Werner Hansen.

Næsten alle lægemidler rettet mod type 2-diabetes, udleveres direkte til patienterne på et apotek, men i øjeblikket er det usikkert i hvor grad Medicinrådets behandlingsvejledninger slår igennem hos primærsektoren. Når Medicinrådet laver behandlingsvejledninger, ser vi på det billigste alternativ, hvis der er flere lægemidler, som er ligestillede. Og der er et stort potentiale netop her, hvis man ser på tværs af hele landets regioner," siger Steen Werner Hansen. 

”Vi har behov for at se grundigere på området, fordi diabetesbehandling i øjeblikket foregår så forskelligt i landets regioner. Det betyder, at der tidligst igangsættes en behandlingsvejledning for området i sidste halvår af 2019,” siger Steen Werner Hansen.

DES støtter op om tænkepause

Hos Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) støtter man op om, at Medicinrådet vælger at tage en tænkepause: 

”Jeg synes, at det er fint, at Medicinrådet tager en dyb indånding og tænker sig om. Det er afgørende, at det er de rigtige personer, der ved mest, som er med i udvalget, der skal lave behandlingsvejledningen. Fra DES´ side støtter vi op om Medicinrådets arbejde med den bedste behandling til den bedste pris, og derfor støtter vi op og synes, at det er fornuftigt, at de tænker sig om," siger Troels Krarup Hansen, formand for DES.

Han mener, at det er et fornuftigt tidspunkt for Medicinrådet til at tage sig tiden netop nu til at undersøge området nærmere. Blandt andet fordi, der findes opdaterede behandlingsvejledning til type 2-diabetes.

Troels Krarup mener ikke, at det bliver svært at få lægerne til at følge Medicinrådets behandlingsvejledning, når den er færdig. 

”Jeg tror, at lægerne gerne vil følge Medicinrådets behandlingsvejledninger. Problemer er, at der er for mange, og det kan være med til at skabe forvirring. Derfor kan vi gøre diabetesbehandlerne en tjeneste ved at ensrette guidelines for behandling af type 2-diabetes,” siger Troels Krarup Hansen. 

"Det er derfor vigtigt, at Medicinrådet og de faglige råd sætter sig sammen og ser på evidensen og tager en snak om, hvordan man samlet løser opgaven bedst."

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter