Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forskning skal skabe bedre patientdialog om kroniske sår

En god dialog mellem patient og den sundhedsprofessionelle om tidlig amputation, palliativ pleje og død er nøglen til at forbedre livskvaliteten for de mest udsatte patienter med kroniske bensår.

Dette skal sammenholdes med de ønsker patienten har til sit eget liv.

Det mener sygeplejerske, ph.d. og postdoc Ulla Riis Madsen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus, som har modtaget 1,8 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til et treårigt forskningsprojekt inden for området.

"Det er nyt, at sundhedsprofessionelle fremadrettet skal tale om død med patienter, der har kroniske bensår. Målet er, at en patient, der har kroniske bensår, kan have en dialog med de sundhedsprofessionelle om palliativ pleje, amputation og død, som kan sammenholdes med de ønsker, patienten har til sit eget liv med de udfordringer, han eller hun har," siger hun.

”Hvis man ikke har ret meget liv tilbage, så skal man have så godt et liv som muligt i det liv, man har tilbage,” siger Ulla Riis Madsen som en del af forklaringen på, hvorfor hun mener, at det er vigtigt, at der forskes i området.

Tallene taler deres eget sprog omkring alvoren ved diabetiske fodsår og behovet for at tale om muligheden for tidlig amputation og død. Omkring 18 procent af dem, der får et fodsår på grund af diabetes, vil dø inden for 12 måneder, og omkring 10 procent vil få benet amputeret.

I forskningsprojektet skal Ulla Riis Madsen undersøge, hvordan rehabiliterende og lindrende indsatser forbedrer livskvaliteten for patienter med kroniske bensår. Særligt med fokus på patienter, der er i risiko for at få amputeret et ben.

”Vi skal ikke tale om amputation som en trussel, men som en mulighed for behandling af nogle patienter, der lever med store gener som følge af kroniske bensår,” siger Ulla Riis Madsen og fortæller, at tidligere undersøgelser har vist, at amputation kan forbedre livskvaliteten for de patienter, der alternativt ville gå med kroniske sår i måneder og år med den belastning, der følger med at være underlagt sårbehandling. Derfor mener hun, at det er vigtigt at forskningen afdækker, om der er noget, man kan gøre for at tale tidligere om amputation som behandlingsmulighed med patienterne. Det vil også give patienterne mulighed for at forberede sig på den livsomvæltning, det er at få benet amputeret, mener Ulla Riis Madsen.   

Med sin forskning ønsker Ulla Riis Madsen at give sundhedsprofessionelle et redskab til at tale mere værdineutralt om tidlig amputation som en behandlingsmulighed, end kulturen indtil nu har ansporet. 

Nyt at ruste sundhedsprofessionelle til vanskelig samtale

Ulla Riis Madsen oplever, at patienterne ikke nødvendigvis er opmærksomme på, at de måske lever med en livstruende sygdom, hvis de har et bensår. De tror, at hvis benet bliver amputeret, så er problemet løst. Derfor ligger der også et oplysningsarbejde i at fortælle om, hvor syg man er, når man har bensår på grund af åreforkalkning, fortæller Ulla Riis Madsen. 

”For nogle kan det måske være bedst at leve i uvidenhed, men jeg oplever, at mange af patienterne gerne vil vide, hvor det bærer hen. Hvis der er sandsynlighed for at dø inden for fem år, agerer man på én måde, hvorimod patienten måske tager nogle andre valg, hvis de ved, at der er risiko for, at de dør inden for et år,” siger Ulla Riis Madsen. 

Det er også i den forbindelse, at Ulla Riis Madsen mener, at det er enormt vigtigt, at patienten og de sundhedsprofessionelle kan have en dialog om amputation og død samt, hvilke muligheder, der er for palliativ behandling i forhold til de ønsker, patienten måtte have i relation til at leve meningsfuldt i den tid, han eller hun måtte have tilbage.

”Det er nyt, at vi skal til at lære at tale om død med den slags patienter. Målet er, at en patient med kroniske bensår kan have en dialog med de sundhedsprofessionelle om palliativ pleje, amputation og død som kan sammenholdes med de ønsker, patienten har til sit eget liv,” siger Ulla Riis Madsen. 

Helt konkret skal vi arbejde med, hvordan man kan tale om fremtiden, amputation og død og sætte sig mål for, hvad man vil med sit liv med de udfordringer, man har, hvis man eksempelvis har diabetes og lever med et kronisk fodsår, fortæller Ulla Riis Madsen.

”Vi skal udvikle rehabiliteringen, så patienten bliver styrket i at være i et langvarigt sårbehandlingsforløb, og vi skal udvikle kurser til patienter og ergoterapeuter, som sætter fokus på, hvordan patienten kan ændre livssyn og vaner, når han eller hun møder udfordringer enten i livet med et kronisk bensår eller efter en amputation, så det meningsfulde liv kan bevares i så høj grad som muligt,” siger Ulla Riis Madsen. 

Sidst, men ikke mindst, vil Ulla Riis Madsen med sit forskningsprojekt gerne bidrage til at lave en opgørelse over, hvor mange der har bensår i Danmark, hvor længe de har haft det - samt, hvem patienterne er. Denne viden skal bruges til at identificere de patienter, der er i størst risiko for at få lange forløb. Samtidig vil Ulla Riis Madsen undersøge, om der er regionale forskelle på, hvor lange disse behandlingsforløb er for at belyse, hvor der er behov for ændringer inden for området.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter