Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserNyt partnerskab: Insulinpenne og FreeStyle Libre integreres

Abbott og Novo Nordisk har indgået en partnerskabsaftale, så data fra intelligente insulinpenne integreres med digitale løsninger, der er kompatible med FreeStyle Libres systemer.

Det er et vigtigt skridt fremad og godt nyt for patienterne, mener professor og overlæge på Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital, Sten Madsbad.

Når man forbinder de to produkter, er det muligt for sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende at se glukose- og insulindata, så man sammen kan træffe fælles beslutninger om behandlingen. Netop den del kan Sten Madsbad se noget meget værdifuldt i. 

”Sammenkoblingen mellem intelligente insulinpenne og FreeStyle Libres glukosemålingssystemer vil udvide glæden, patienterne på forhånd har med Libre. Patienterne får allerede nu en meget bedre kontrol, når de får FreeStyle Libre, så når de intelligente insulinpenne sammenkobles, er det godt nyt for patienterne,” siger Sten Madsbad. 

Sten Madsbad mener, at Libres systemer er et af de største fremskridt i nyere tid, og han kan helt klart se fordelen i, at man kan sammenholde glukosemålinger med insulindata. 

”Jeg mener, at det er en kæmpe fordel, når man har data på målt blodsukker, men også gerne vil have data på, hvornår og hvor meget insulin patienten har taget. Når man både har den ene og den anden måling kan man sammenholde dem, og på den måde kan man være med til at opdrage patienten i, hvornår og hvordan de skal bruge insulin,” siger Sten Madsbad. 

Alle bør tilbydes integreret løsning

Sten Madsbad mener, at alle med type 1-diabetes, som gerne vil have FreeStyle Libre og intelligente insulinpenne, principielt bør have det, fordi deres blodsukker bliver forbedret væsentligt.

Han sammenligner den grad af kontrol, man får med kombinationen af intelligente insulinpenne og FreeStyle Libre med den patienter, der har insulinpumpe, opnår.

”Potentielt virker det rigtig smart, men særligt, hvis man også på sigt kan inddrage kulhydrattælling i en integreret løsning for data er vigtig for at kunne tage diskussionen med patienten om, hvad der eventuelt lægger bag blodsukkersvingninger,” siger Sten Madsbad og fortsætter.

”Jeg vurderer, at det er sikkert at anvende de intelligente insulinpenne og FreeStyle Libre sammen,” siger Sten Madsbad. 

Giver sundhedsprofessionelle bedre overblik 

Sten Madsbad kender alt til, at det har været besværligt at danne sig et overblik over data og tal fra glukosemålinger og insulindoseringer. Hidtil har man forsøgt at sammenkoble tal og målinger fra blandt andet patientens egne logbøger med en mangelfuld funktion i Sundhedsplatformen, fortæller Sten Madsbad, der derfor hilser det velkomment med nogle digitale, smarte løsninger til blodsukkermåling og insulindata.

”Jeg vurderer, at løsningen med integration mellem FreeStyle Libre og de intelligente insulinpenne vil henvende sig til patienter med type 1-diabetes, som tager insulin flere gange i døgnet,” siger Sten Madsbad, der erfarer, at der fortsat er mange patienter, som bruger særligt deres hurtigvirkende insulin forkert, og derfor har brug for hjælp og støtte til at rette fejlene. 

”Det giver en utrolig læring for patienten, hvis han eller hun får løbende feedback fra systemerne ved motion og måltider. På den måde kan systemerne sammen med lægens feedback hjælpe patienten til at få bedre kontrol over blodsukkeret," siger Sten Madsbad. 

Abbott og Novo Nordisk bestræber sig på at få de integrerede løsninger ud til patienterne hurtigst muligt, men hvornår er fortsat ikke udmeldt. 

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter