Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserCAROLINA-studiet: Trajenta er lige så hjerte-sikkert som Amaryl

ADA: DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er ikke associeret med øget risiko for hjertekarsygdom hos patienter med type 2-diabetes sammenlignet med sulfonylurinstoffet Amaryl (glimepiride).

Det viser de endelige data fra det multinationale, dobbeltblindede kardiovaskulære sikkerhedsstudie CAROLINA, der blev præsenteret på den amerikanske diabeteskongres ADA i San Francisco mandag. Således er det stadfæstet, at Trajenta ikke er inferiørt til Amaryl set i forhold til tid til første tilfælde af kardiovaskulær død, non-fatalt myokardieinfarkt og non-fatalt stroke. Professor og forskningsleder ved Steno Diabetes Center Copenhagen, Peter Rossing, var én af mange eksperter, som med stor interesse overværede præsentationen af CAROLINA.

"CAROLINA viser, at Trajenta og Amaryl er lige gode til at sænke blodsukkeret, og der er ikke et af stofferne, som er bedre end det andet til at yde hjertebeskyttelse. Stofferne adskiller sig ved, at Trajenta giver et lille vægttab på op til 1,5 kg., og ikke er associeret med øget risiko for hypoglykæmi sammenlignet med Amaryl. Til gengæld er Amaryl et billigere behandlingsalternativ," siger Peter Rossing og fortsætter:

"Dengang CAROLINA blev startet op var håbet at vise, at DPP4-hæmmerne havde hjertebeskyttende effekt, da der var indikationer herpå i registreringsstudier. Siden har flere studier afkræftet dette, hvorfor udfaldet af CAROLINA var forventeligt, og det bekræfter, at de eksisterende guidelines fortsat er gældende: Patienter med hjertekarsygdom skal have en SGLT-2-hæmmer eller en GLP-1-RA, da disse stoffer har en dokumenteret hjertebeskyttende effekt." 

I CAROLINA blev 6.033 patienter med type 2-diabetes fra 43 forskellige lande randomiseret til at modtage Trajenta (5 mg dagligt) eller Amaryl i tillæg til standardbehandling. De inkluderede patienter havde etableret kardiovaskulær sygdom eller kardiovaskulære risikofaktorer. Den mediane opfølgningstid var over seks år. 

Stadfæster sikkerhedsprofil

CAROLINA er det andet studie i rækken af kardiovaskulære sikkerhedsstudier af Trajenta. Det første i rækken, CARMELINA, undersøgte den kardiovaskulære- og nyrebeskyttende effekt af Trajenta hos patienter med type 2-diabetes sammenlignet med placebo. CARMELINA inkluderede knap 7000 diabetespatienter i højrisiko for hjertekar- og nyresygdom og viste, at patienterne i behandling med Trajenta ikke havde en øget risiko for at udvikle hverken hjertekar- eller nyresygdom sammenlignet med de patienter, som fik placebo. 

"Data fra CARMELINA var nødvendige forud for CAROLINA, da det ellers ville have været uklart, hvordan data fra CAROLINA skulle tolkes. Vi ville ikke vide, om en non-inferioritet mellem Trajenta og Amaryl betød, at de to stoffer var lige gode eller lige dårlige, hvad angik hjertebeskyttelse. Med CARMELINA i ryggen kan vi sikkert konkludere, at Trajenta og Amaryl ikke øger risikoen for hjertekarsygdom sammenlignet med placebo," siger Peter Rossing og tilføjer: 

"Det blev diskuteret, om Trajenta var associeret med en lille øget risiko for hjertesvigt, men risikoen var ikke signifikant. Så reelt må valget mellem de to stoffer i praksis basere sig på, om man har at gøre med en patient, som det vil være relevant at beskytte imod en øget risiko for hypoglykæmi. Eller en patient, som vil have gavn af et lille vægttab. Hvis prisen er vigtig, kan Amaryl sikkert bruges som blodsukkersænkende behandling."

Hypoglykæmi hos diabetespatienter i behandling med SU-stoffer er sjælden, men kan udvikle sig til langvarig hypoglykæmi grundet stoffernes lange halveringstid.

Mangler viden om andre SU-stoffer

CAROLINA er det første kardiovaskulære sikkerhedsstudie, der sammenligner to aktive stoffer. De resterende kardiovaskulære sikkerhedsstudier på diabetesområdet har sammenholdt det aktive stof med placebo. Det er, ifølge Peter Rossing, ikke muligt med reference til CAROLINA at konkludere, at de resterende SU-stoffer, har en hjertekarbeskyttelses-profil, der matcher Amaryls – men det er nærliggende at tro, at det forholder sig sådan, siger han. 

"Der er små forskelle i SU-stoffernes virknings- og bivirkningsprofiler, og Amaryl kan derfor ikke siges at være repræsentativ for hele gruppen af SU-stoffer. Men jeg tør godt at sige, at den mistanke, der har været knyttet til SU-stofferne, som går på, at de skulle øge risikoen for hjertekar-dødelighed, nu er blevet fejet endeligt af vejen for de SU-stoffer, vi bruger i dag," siger Peter Rossing.

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter