Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Professor kritiserer medier: Stærkt bekymrende fald i brug af statiner

Guidelines foreskriver, at personer med type 2-diabetes anbefales kolesterolsænkende behandling i form af statiner til forebyggelse af hjertekarsygdom. Men kun 58 procent af de danske patienter indløser behandlingen - og andelen er faldende.

Forskere kalder tendensen ’bekymrende’ og tillægger blandt andet mediernes skræmmekampagner skylden for befolkningens udbredte skepsis overfor statiner. 

Danske forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen har på ADA 2019 (7-11 juni.) præsenteret resultaterne af et registerbaseret studie. Af alle med type 2-diabetes i Danmark fra 1997-2017 (som i alt omfattede 421.000 personer) har forskerne kortlagt andelen, der indløser kolesterolsænkende behandling. Det viste sig overraskende, at selvom guidelines foreskriver, at næsten alle med type 2-diabetes anbefales statin-behandling, var det kun 58 procent af befolkningen, som var i kolesterolsænkende behandling i 2017.

Dertil kommer, at andelen er faldet siden 2013, hvor 63 procent af personer med type-2 diabetes var i kolesterolsænkende behandling. Forskernes data peger ikke entydigt på en årsag.

Men der kan være flere mulige og oplagte årsager, mener professor og forskningsleder ved Steno Diabetes Center Cph. Marit Eika Jørgensen:

”Der er kendte bivirkninger til behandlingen i form af led- og muskelsmerter, som kan være svære at gøre noget ved. Fordi patienterne skal tage behandlingen hver dag resten af livet, kan det naturligvis være en årsag til, at nogle patienter vælger den fra. En anden sandsynlig forklaring mener vi er mediernes – især B.T.s - massive skræmmekampagne, som vi er overbeviste om har skabt en helt ubegrundet, udbredt skepsis i befolkningen i forhold til statiner. B.T. har nemlig koblet statiner til demens, koncentrationsbesvær, impotens og en række andre bivirkninger.”

En af de bedst dokumenterede behandlinger

Men faktisk er der intet som helst videnskabeligt belæg for, at statiner skulle øge risikoen for hverken demens, koncentationsbesvær eller andre sygdomme, pointerer Marit Eika Jørgensen:

”Om end det ikke er dokumenteret i større studier, så forholder det sig efter overvejende sandsynlighed stik modsat: Statiner ser ud til netop at beskytte mod kardiovaskulære lidelser generelt - og også mod demens.”

Marit Eika Jørgensen pointerer, at kolesterolsænkende behandling er en af de bedst dokumenterede behandlinger til at nedsætte risikoen for hjertekarsygdom:

”Behandlingen er billig og ufarlig – og nedsætter risikoen for hjertekarsygdomme hos patienter med type 2-diabetes med op til 20-25 procent.” De praktiserende læger bør derfor i højere grad indgå i dialog med patienterne om behandling med statiner, mener Marit Eika Jørgensen. Det er nemlig lægerne, som vurderer, hvorvidt risikoen for hjertekarsygdom står mål med bivirkningerne ved behandlingen. 

”Hvis lægen undervurderer patientens risiko for at udvikle hjertekarsygdom, så er det ikke altid lægerne anbefaler statiner. Men her bør lægen også medtage i vurderingen, at bivirkningerne ikke nødvendigvis stammer fra statinerne. Mange diabetespatienter har andre sygdomme – eksempelvis nervesygdomme og slidgigt – som også kan give led- og muskelsmerter.”

Indlysende behov for forbedret behandling

Forskerne har ingen forventninger om, at brugen af statiner kan komme over 80-90 procent netop på grund af de kendte bivirkninger – men at den nu ligger under de 60 procent mener forskerne bag undersøgelsen er stærkt bekymrende.

”Der er kommet ny ekstremt effektiv injektionsbehandling af højt kolesterol på markedet. Det bliver dog ikke dem, som kommer til at løfte procentsatsen fra 58 procent til 80-90 procent. Vi håber gennem vores studie at kunne gøre opmærksom på det foruroligende fald i brugen af statiner, og det vil også være nødvendigt at tage diskussionen med patienterne i almen praksis og i de forskellige kvalitetsselskaber – herunder i voksen-diabetes-databasen.”

Ifølge Marit Eika Jørgensen er der et indlysende behov for en forbedret behandling med kolesterolsænkende medicin, og resultatet af forskernes studie bør derfor følges op af studier, der undersøger årsagerne til den svigtende behandling og muligheder for alternative behandlingsstrategier.

De to hyppigst anvendte medicintyper er simvastatin og atorvastatin.

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter