Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserKardiologiprofessor: SGLT-2-hæmmere bliver kardiologisk behandling

Danske kardiologer har høje forventninger til de igangværende studier af SGLT-2-hæmmere til behandling af hjertesvigtspatienter.

For falder studierne positivt ud, kan det formentlig betyde, at SGLT-2-hæmmerne bliver placeret i behandlingsalgoritmen som førstelinjebehandling på niveau med ACE-hæmmere og betablokkere. Det vurderer professor i kardiologi Kenneth Egstrup.

Resultaterne fra en række igangværende studier af SGLT-2-hæmmere til behandling af patienter med kronisk hjertesvigt, afventes med spænding i kardiologiske kredse. Siden det store kardiovaskulære sikkerhedsstudie EMPA-REG OUTCOME i 2015 viste, at diabetespatienter med etableret hjertekarsygdom i behandling med SGLT-2-hæmmeren Jardiance (empagliflozin) havde reduceret risiko for at få hjertesvigt sammenlignet med patienter, som fik placebo, har kardiologernes øjne været rettet imod den nye gruppe af orale antidiabetika. De følgende kardiovaskulære sikkerhedsstudier på diabetespopulationer med eller uden kendt kardiovaskulær sygdom, CANVAS- og DECLARE, har ikke gjort interessen mindre.

”De tre kardiovaskulære sikkerhedsstudier – især EMPA-REG-studiet – har demonstreret imponerende effekt i forhold til forebyggelse af hjertesvigt hos diabetespatienter med etableret hjertesygdom. Den beskyttende effekt indtræffer nærmest samtidig med, at behandlingen igangsættes. En så effektiv forebyggelse har vi ikke set tidligere inden for kardiologien. Så ser vi, at studierne på patienter med kronisk hjertesvigt uden diabetes, falder lige så positivt ud, så er der ingen tvivl om, at SGLT-2-hæmmerne vil blive inkluderet i den kardiologiske behandlingsalgoritme,« siger professor i kardiologi ved Syddansk Universitet Kenneth Egstrup og tilføjer:

”Jeg forestiller mig, at SGLT-2-hæmmerne kunne komme ind på linje med ACE-hæmmere og betablokkere i førstelinje til patienter med hjertesvigt – hvis altså resultaterne er så positive, som vi gør os håb om.”

Flere studier på vej

Det første studie af SGLT-2-hæmmere til behandling af patienter med hjertesvigt, som vil blive publiceret, er DAPA-HF-studiet, som ser på effekten af Forxiga (dapagliflozin) på hjertesvigt og kardiovaskulær død hos patienter med kronisk hjertesvigt. DAPA-HF er lukket, og data forventes at blive publiceret sidst på året.

”Dansk Kardiologisk Selskab reviderer vanen tro den nationale behandlingsvejledning sidst på året. Så efter alt at dømme, vil den følgende opdatering komme til at tage højde for DAPA-HF,” siger Kenneth Egstrup.

Foruden resultater fra DAPA-HF er Kenneth Egstrup spændt på udfaldet af EMPEROR-Preserved-studiet. Her undersøges effekten af Jardiance på hjertesvigt og kardiovaskulær død hos patienter med kronisk hjertesvigt. Til forskel fra DAPA-HF har patienterne i EMPEROR-Preserved bevaret uddrivningsfraktion (EF).

”Det bliver interessant at se, om vi får et hjertesvigtspræparat, som reducerer risiko for hjertesvigt hos patienter med bevaret EF. Et sådant præparat har vi ikke hidtil haft til rådighed. Et tidligere studie (EMPA-HEART) viste, at diabetespatienter i behandling med Jardiance fik mindre hypertrofi end dem, der fik placebo. Det taler for, at virkningsmekanismen også kan være relateret til hjertesvigt med bevaret EF,” siger Kenneth Egstrup.

SGLT-2-hæmmernes virkningsmekanisme er fortsat ukendt. En fremherskende teori går på, at den diuretiske effekt skulle være årsag til forebyggelse af hjertesvigt, mens en anden beskriver dannelsen af ketonlignende stoffer, der er særlig effektive til hjertets stofskifte, som årsag.

Et skridt ad gangen

Hovedparten af danske kardiologer er, ifølge Kenneth Egstrup, bekendte med data fra de kardiovaskulære sikkerhedsstudier af SGLT-2-hæmmere på diabetesområdet. Og på det seneste årsmøde i Dansk Kardiologisk Selskab, som netop er blevet afholdt, blev SGLT-2-hæmmerne diskuteret på et såkaldt frokost-symposium. Til trods for det voksende kendskab er der, vurderer Kenneth Egstrup, at der fortsat er lang vej til, at kardiologer her i landet får implementeret de nye lægemidler i deres kliniske praksis, og han advokerer for et tæt samarbejde med endokrinologerne.

”I kølvandet på EMPA-REG afholdt vi et møde med endokrinologerne for at diskutere den fremadrettede behandlingsstrategi. Udfaldet blev, at vi skulle visitere mulige SGLT-2-kandidater videre til endokrinologerne, som så administrerede behandlingen. For nuværende har vi således ikke erfaring med at behandle med SGLT-2-hæmmere i kardiologien, men mit bud er, at det kommer til at ændre sig snart,” siger Kenneth Egstrup.

Han henviser til, at der allerede i den nuværende nationale kardiologiske behandlingsvejledning er dedikeret et kapitel til diabetes og hjertesygdom, hvori SGLT-2-hæmmerne og en anden gruppe af hjertebeskyttende antidiabetika, GLP-1-RA, er beskrevet.

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter