Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Diabetesforeningens formand træder tilbage

Professor Torsten Lauritzen, der blev valgt som ny formand for Diabetesforeningen efter et kampvalg i maj, træder tilbage på grund af helbredsproblemer.

Diabetesforeningens Hovedbestyrelse har netop orienteret det frivillige bagland om, at han har valgt at trække sig som formand for Diabetesforeningen. Torsten Lauritzens beslutning kommer efter en langvarig sygemelding hen over sommeren.

De to næstformænd i Diabetesforeningen, Thomas Elgaard Larsen og Jørgen Andersen, skriver i en fælles udtalelse:

"Det er med beklagelse, at Hovedbestyrelsen har modtaget besked fra Torsten Lauritzen om, at han fratræder posten som formand for Diabetesforeningen. Efter grundige overvejelser har han nu valgt at trække sig på grund af helbredsproblemer, som har ført til en langtidssygemelding. Vi har stor respekt for Torstens beslutning, og vi ønsker ham fortsat rigtig god bedring samt de bedste ønsker for fremtiden," siger de i udtalelsen.

Diabetesforeningens Hovedbestyrelse mødes til et ekstraordinært møde den 26. august, hvor situationen efter Torsten Lauritzens fratræden skal diskuteres herunder hvilke tiltag, der skal sættes i værk.

Kampvalget i Diabetesforeningen i maj skete på en baggrund af en voldsom uro i foreningen.

Uroen var opstået i løbet af især det seneste halvandet år i en situation, hvor Diabetesforeningen skulle finde sine ben at stå på, dels med nye Stenocentre, som blev set lidt som konkurrenter, dels med en økonomisk situation, hvor man skulle tage stilling til, hvor meget eller hvor lidt vækst, der var plads til. Det fik den daværende administrerende direktør, Henrik Nedergaard, til i efteråret 2017 at fremlægge en strategi, som gav anledning til heftige diskussioner om vejen frem og om hvordan den skulle finansieres. Det sidste indebar bl.a. rationaliseringer. Sluttelig valgte bestyrelsen af opsige samarbejdet med direktøren pga. uenighed om den fremadrettede strategi. Og så slog den ulmende uro nærmest ud i lys lue.

 

Fakta om Torsten Lauritzen

Torsten Lauritzen er professor, dr. med., og tidligere praktiserende læge. Han er 68 år og har en omfattende forskerkarriere bag sig indenfor netop diabetes. Indtil for fire år siden drev han samtidig en lægepraksis i Ebeltoft. Torsten Lauritzen var fra 2015 til 2017 lægefaglig chefrådgiver i Diabetesforeningen.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter