Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Diabetespatienter under 40 år har størst hjerte-kar-risiko

Mennesker under 40 år, der er diagnosticeret med type 2-diabetes, er mere tilbøjelige til at få eller dø af hjerte-kar-sygdom end dem af samme alder uden diabetes - dette gælder især yngre kvinder.

Det viser en ny undersøgelse fra University of Glasgow, hvor forskere har analyseret data fra Svensk Diabetesregister, hvor 318.083 patienter med type 2 diabetes blev matchet med 1.575.108 personer i forhold til alder, køn og amt. Forskerne sammenlignede risikoen for hjertesygdomsrelaterede tilstande fra 1998 til 2013.

Død som følge af hjertesygdomme eller anden årsag blev fulgt fra 1998 til 2014.

Patienter med type 2-diabetes og deres aldersmatchede kontroller fik vurderet deres risiko for at udvikle hjertesygdomme, hjerteanfald, slagtilfælde, indlæggelse grundet hjertesvigt og atrieflimren. Forskere vurderede også døden grundet hjerte-kar-sygdomme og andre forhold.

"Vores undersøgelse viser, at en øget risiko er knyttet til hvor gammel personer er, når de diagnosticeres med type 2-diabetes," siger dr. Naveed Sattar, der er professor i metabolisk medicin ved University of Glasgow og hovedforfatter på undersøgelsen, som er offentliggjort i tidsskriftet Circulation.

Undersøgelsen er den første, der sammenligner de øgede risici for at dø af eller udvikle kardiovaskulær sygdom hos mennesker diagnosticeret med type 2-diabetes i forhold til hvor lang tid en person har haft diabetes.

Under en median opfølgning på næsten to og et halvt år sammenlignede forskere resultater ved at kontrollere deltagere af samme alder uden type 2-diabetes og fandt at:

  • deltagere diagnosticeret før 40 år med type 2-diabetes havde den største overrisiko for død, slagtilfælde, hjerteanfald, hjertesvigt eller atrieflimren
  • kvinder generelt har øget risiko for kardiovaskulære sygdomme og dødelighed end mænd i de fleste kategorier
  • øget risiko for hjerte-kar-sygdomme og livslængde støt faldt med alderen for ​​diagnosen.

Forskere fandt også, at den øgede risiko for død, uanset årsag, for personer diagnosticeret med type 2-diabetes som 80-årig faldt signifikant og i realiteten var den samme som personer på samme alder uden diabetes.

"Dette tyder på, at vi skal være mere aggressive i at kontrollere risikofaktorer hos yngre type 2-diabetespopulationer og især hos kvinder," siger Sattar.

"Og vi skal bruge langt mindre tid og ressourcer på at screene mennesker over 80 år for type 2 diabetes, medmindre der er symptomer til stede. Desuden kan vores arbejde også bruges til at opmuntre midaldrende mennesker med forhøjet diabetesrisiko til at foretage livsstilsændringer for at forsinke deres diabetes med flere år."

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter