Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Techgiganter samarbejder om bedre målinger af langtidsblodsukker

Techgiganterne Google og Apple er nu gået ind i et samarbejde med Dexcom, som udvikler udstyr til kontinuerlig blodsukkermonitorering.

Samarbejdet bringer spændende perspektiver for fremtiden, men alt afhænger i sidste ende af prisen, siger den danske ekspert i diabetesteknologi Kirsten Nørgaard.

 Allerede fra 2020 er Dexcom klar med en opgradering af deres nuværende G6-diabetessystem, som kommer i en ny version, der er direkte udviklet til Apple Watch.

”Et samarbejde mellem Apple, Google og Dexcom er supergodt, så medical device-folk kan få deres ting bedre integreret med eksisterende devices. Det har tidligere vist sig, at eksempelvis Google ikke har ekspertisen til at udvikle nye medicinske devices,” siger Kirsten Nørgaard, teamleder, overlæge, dr. med., MHPE, Diabetes Technology, Steno Diabetes Center Copenhagen.

Netop fordi Google og Apple er så store techvirksomheder, kan der på sigt være spændende perspektiver i, at man potentielt kan få produkterne bredt ud til mange flere diabetespatienter, end i dag, hvor blandt andet Kirsten Nørgaard oplever, at kontinuerlig blodsukkermåling via et Apple Watch ikke er noget, der er på patienternes radar. 

”Det hele afhænger i sidste ende af prisen. For dybest set kan man forestille sig, at alle med diabetes, som jo i forskelligt omfang skal måle blodsukker, vil få gavn af systemet,” siger Kirsten Nørgaard.

Fingerprik bliver overflødige

2020-modellen betyder, at patienterne diskret kan få oplysninger om deres blodsukker løbende, når de vælger at se på deres Apple Watch, som bæres om håndleddet. Fingerprik bliver overflødige, da blodsukkeret i 2020 modellen måles via en nål, som i øvrigt kan sidde i 20 dage mod blot 10 dage i tidligere modeller.

Apple, Google og Dexcom har fortsat ikke udviklet udstyr til non-invasiv blodsukkermåling, men samarbejdet bringer mange spændende perspektiver for fremtiden, mener Kirsten Nørgaard.

”Kontinuerlig glukosemåling har indtil nu vist sig at være en fordel for type 1- og type 2-diabetespatienter, som får insulin tre-fire gange dagligt. Måske er der langt flere grupper, det vil være en fordel for,” siger Kirsten Nørgaard.

Flere tilgængelige data kan dog kræve, at patienterne undervises i, hvordan de skal forholde sig dem. 

”Det kræver måske endnu mere undervisning af de, der ikke er vant til at have adgang til så mange data. Overvågning er også ord, som nogle patienter bruger, og derfor skal der fra behandlerside arbejdes med, hvordan data anvendes,” siger Kirsten Nørgaard.

I den forbindelse vurderer Kirsten Nørgaard, at også patienternes langtidsblodsukker, vil blive påvirket positivt med bedre metoder til kontinuerlig blodsukkermåling.

”Vi ved fra invasive kontinuerlige glukosemålere, at langtidsblodsukkeret falder hos alle med type 1-diabetes og et enkelt studie i type 2-diabetes med patienter på fire gange daglig insulin viste, at langtidsblodsukkeret også falder hos dem. For de fleste patienter kræver det naturligvis hjælp fra lægen til at justere behandlingen på baggrund af data,” siger Kirsten Nørgaard.

Potentielt kunne man forestille sig, at lettere adgang til mere data vil skabe en tsunami af oplysninger, som lægen let kan drukne i, når denne skal danne sig et overblik over patientens historik og behandling. Det scenarie frygter Kirsten Nørgaard imidlertid ikke.  

”Jeg mener ikke, at lægerne vil blive oversvømmet i data, hvis patienterne får lettere adgang til kontinuerlig blodsukkermåling via et Apple Watch. De professionelle vil få en fordel med flere data - det er min bedste overbevisning. Det kræver blot at data præsenteres på en overskuelig og vejledende måde, så lægerne forstår, hvad de betyder,” siger Kirsten Nørgaard.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter