Nu skal lungemedicinerne danse med dermatologerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DES reviderer diabetesguidelines som følge af CREDENCE-resultater

Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) arbejder lige nu på at revidere sine behandlingsretningslinjer for type 2-diabetes (T2D) blandt andet som følge af resultaterne fra det omfattende CREDENCE-studie.

Op til nu har både DES, Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) været tilbageholdende med at differentiere mellem SGLT2-hæmmerne dapagliflozin, canaglifozin og empagliflozin i deres anbefalinger i forhold til at forebygge nyresvigt hos patienter med type 2-diabetes. 

De tre aktører, DES, IRF og DSAM, har alle afventet resultaterne fra CREDENCE, som har testet hæmmerstoffet canagliflozin i præparatet Invokana. Siden da er resultaterne fra CREDENCE blevet publiceret, og de viser en tydelig positiv effekt af Invokana på at forbygge nyresvigt og forringelse af nyrefunktion hos type 2-diabetes patienter med nyresygdom.

Revidering af guidelines

På baggrund af resultaterne er DES nu gået i gang med at revidere sine retningslinjer, så de anbefaler SGLT2-hæmmere som supplement til metformin hos type 2-patienter med nyresygdom, siger overlæge Ole Snorgaard, der er en del af DES’ arbejdsgruppe.

”Meget har tydet på, at SGLT2-hæmmerpræparaterne generelt har positiv effekt på nyrefunktionen hos T2D-patienter. Forskellene, som vi har set på de enkelte præparater, kan meget vel være statistiske tilfældigheder. Men med CREDENCE-studiet har vi nu den bedste evidens for, at Invokana har en forebyggende virkning hos diabetespatienter med kendt nyresygdom,” siger Ole Snorgaard.

Tidligere har DES ikke anbefalet SGLT2-hæmmere til diabetespatienter med en nyrefunktion under 45, blandt andet fordi der har været tvivl om sikkerheden ved dette. Den tvivl har CREDENCE-studiet manet til jorden, da patienterne, som indgår i CREDENCE, har estimeret eGFR mellem 30 og 90 mL/min/1.73 m2. DES-arbejdsgruppen overvejer derfor nu også at anbefale SGLT2-hæmmere til patienter med lavere nyrefunktion. 

Forebyggelse af hjertesvigt med SGLT2-hæmmere

Der mangler stadig store studier med SGLT-2-hæmmere, hvor det primære endepunkt er hjertesvigt hos T2D-patienter, men alle de foreliggende studier har det som sekundære endepunkter, og det er allerede nævnt i de nuværende retningslinjer, siger Ole Snorgaard.

”Hjertekar-endepunktsstudierne tyder alle på, at SGLT2-hæmmere har en positiv effekt på hjertesvigt hos diabetespatienter, hvorfor vi mener, at man skal overveje denne behandling ved kendt hjertesvigt. Man kan overveje, om det skal fremhæves i 2019-retningslinjerne,” siger Ole Snorgaard.

Det er bl.a. underbygget af DECLARE-studiet, som fandt, at for de patienter, der tidligere havde haft myokardieinfarkt, reducerede dapaglillozin det sammensatte endepunkt med 16 procent. Det sammensatte endepunkt var: tid til kardiovaskulær død, ikke dødelig myokardieinfakt og ikke dødelig apopleksi. Ligesådan finder studiet lavere risiko for kardiovaskulær død og indlæggelse for hjertesvigt på en population, hvor 60 procent ikke har kendt hjertekarsygdom. 

Om CREDENCE-studiet

CREDENCE er et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase III-studie, der har undersøgt effekt og sikkerhed af Invokana versus placebo i tillæg til standardbehandling blandt 4.401 patienter med type 2-diabetes og kronisk nyresygdom i stadium to eller tre. Patienterne var i behandling med ACE-hæmmere eller angiotensin II-receptorblokkere (ARB). Studiets sammensatte primære endepunkt var risiko for terminal nyreinsufficiens, fordobling af serum-kreatinin, samt nyre- eller hjerterelaterede dødsfald.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter