Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tredobbelt risiko for diabetes hos chauffører, fabriksarbejdere og rengøringsassistenter

EASD 2019: Chauffører, fabriksarbejdere og rengøringsassistenter har en tredoblet øget risiko for type 2-diabetes sammenlignet med universitetslærere og fysioterapeuter.

Det viser et nyt svensk studie, som torsdag præsenteres som en ePoster (#378) på EASD i Barcelona.

Mange, nærmest for mange, undersøgelser har vist sammenhæng mellem diabetesrisiko og lavere socioøkonomisk status. Men hidtil har forskning - også i Danmark -  i sammenhængen mellem konkrete stillinger og risikoen for diabetes været beskeden.

Det er den sammenhæng det svenske studie anført af Sofia Carlsson, læge ved Institut for Miljømedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, har undersøgt, altså mulige sammenhænge mellem risiko for T2D og de 30 mest almindelige erhverv.

Det svenske befolkningsregister er brugt til at identificere alle svenske borgere født mellem 1937 og 1979. Af disse var i alt 4.550.892 personer erhvervsaktive i løbet af 2001 og 2013; det udgjorde undersøgelsespopulationen. Oplysninger om erhverv og uddannelse er indhentet fra LISA - en  database for sundhedsforsikring og arbejdsmarkedsundersøgelser - med beskæftigelse kategoriseret ved hjælp af den svenske standardklassifikation af erhverv.

Studiet afdækker markante forskelle mellem erhvervsgrupperne. Den samlede udbredelse af diabetes i den svenske befolkning (i arbejde) i 2013 var 4,2% (5,2% hos mænd; 3,2% hos kvinder). Forekomsten varierede imidlertid fra 7,8% hos mandlige industriarbejdere og 8,8% hos chauffører til kun 2,5% hos mandlige forskere i computerteknik.

Hos kvinder var diabetesforekomsten højest hos fremstillingsarbejdere (6,4%), køkkenassistenter (5,5%) og rengøringsassistenter (5,1%) og lavest blandt specialister (1,2%).

En separat analyse af deltagere over 55 år afslørede, at for mænd var diabetesforekomsten 14,9% hos fabriksarbejdere, 14,2% hos chauffører og 13,1% hos kontorfunktionærer.

Hos kvinder over 55 år sås den største forekomst hos industriarbejdere (10,7%), køkkenassistenter (8,7%) og rengøringsassistenter (8,3%).

Aldersstandardiseret forekomst af diabetes (antal nye tilfælde pr. 1000 personer pr. år) var 5,19 samlet (6,36 hos mænd; 4,03 hos kvinder); men igen blev der bemærket betydelige erhvervsmæssige forskelle.

Blandt mænd var forekomsten højest blandt fremstillingsarbejdere (9,41), chauffører af motorkøretøjer (9,32), mobilanlægsoperatører inklusive landbrugsvirksomhed (8,31), personlige plejere (8,17) og butikker og transportkontorer (7,87) - og lavest blandt universitetslærere ( 3.44), arkitekter og civilingeniører (3.83).

For kvinder var forekomsten højest blandt fabriksarbejdere (7.2), rengøringsassistenter (6.18), køkkenassistenter (5.65), kokke, servitricer og husholdere (5.01) og personlige plejere (5.00) - og lavest blandt fysioterapeuter og tandplejere (2.20) , forfattere og kreative eller udøvende kunstnere (2.27).

Yderligere analyse afslørede, at mandlige arbejdere i fremstillingsindustrien havde en 49 procent højere risiko for at udvikle diabetes, og kvindelige arbejdere med en 80 procent højere risiko, sammenlignet med den samlede svenske arbejdsbefolkning. I modsætning hertil sås en 46 procent nedsat forekomst hos mandlige lærere på universiteter og universiteter, og en 45 procent nedsat forekomst blev fundet hos kvindelige fysioterapeuter og tandplejere.

Forskerne estimerer, at næsten halvdelen (45-46 procent) af tilfældene med diabetes ville blive fjernet, hvis den samlede arbejdende befolkning havde den samme forekomst som universitetslærere, fysioterapeuter og tandplejere.

For personer, der er registreret som værende på førpension eller som arbejdsløse (12,1% af individer født 1937-1979), var forekomsten af ​​diabetes også høj; 8,29 nye tilfælde pr. 1000 mennesker pr. år samlet og højere hos mænd (8,89) end hos kvinder (7,72). I 2013 var forekomsten i denne gruppe 8,9% i alt (9,7% hos mænd og 8,2% hos kvinder).

Der blev fundet en stærk, positiv sammenhæng mellem forekomst af type 2-diabetes og gennemsnitlig BMI hos både mænd og kvinder.

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter