Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

SGLT-2 hæmmer lige så effektiv hos ældre diabetes-patienter

EASD 2019: Forxiga (dapagliflozin) har også en positiv indvirkning på ældre diabetespatienters hjertekar-system og nyrer.

Det viser nye resultater af DECLARE-TIMI 58-studiet, der onsdag blev præsenteret på en session kaldet DECLARE-study: Call for action på EASD i Barcelona, hvor forskere både præsenterede resultater for diabetes-patienter over en bred kam og for patienter mellem 65 og 75 år.

DECLARE-TIMI 58-undersøgelsen er baseret på ialt 17.160 type 2-diabetes patienter, hvoraf 7.907 er mindst 65 år og 1.096 er mindst 75 år, der alle blev randomiseret i et dobbeltblindet forsøg, hvor de udover standardbehandling enten fik 10 mg dapagliflozin eller placebo med en median opfølgning på 4,2 år.

Generelt reducerede dapagliflozin i grupperne over 65 år kombinationen af ​​hjertekar-død og hospitalisering for hjertesvigt (HHF) men resulterede dog ikke i en lavere frekvens af større hjertekar-bivirkninger uden aldersbaserede behandlinger.

Der var en lavere frekvens af HHF med dapagliflozin. Det kombinerede nyreresultat (vedvarende fald på mindst 40 procent i estimeret GFR til mindre end 60 ml/min/ 1,73 m, ny end-stage nyresygdom eller død af nyre- eller kardiovaskulære årsager) blev reduceret med dapagliflozin vs. placebo med lignende størrelse i alle aldersgrupper.

Alvorlige bivirkninger var mindre hyppige med dapagliflozin vs. placebo hos både ≥ 65 og <65.

Væsentlig hypoglykæmi var mindre hyppig i dapagliflozin-gruppen sammenlignet med placebo, med konsistent virkning i alle aldre inklusive ældre og meget ældre.

Frakturer og hændelser forbundet med udtømning af væskevolumen var mere almindelige hos ældre, men forekom dog i lignende omfang med dapagliflozin vs. placebo i alle aldersgrupper. Forekomsten af alle bivirkninger var højere hos ældre kontra yngre patienter.

Diabetisk ketoacidose var sjælden, men flere hændelser blev observeret i dapagliflozin-behandlingsgruppen i alle aldre. Genitalinfektioner, der førte til seponering, var mere almindelige med dapagliflozin end placebo uanset alder.

Analyser af effektivitets- og sikkerhedsresultater for aldersundergrupper ≥75 og <75 gav konsistente resultater uden aldersbaseret behandlingsinteraktion.

Alt i alt viste DECLARE TIMI 58-undersøgelsen, at dapagliflozin havde en positiv hjertekar- og nyrepåvirkning hos et robust antal ældre patienter med type 2-diabetes. Den samlede sikkerhed og virkning af dapagliflozin var konsistent uanset alder og på linje med resultaterne for patienter under 65 år.

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter