Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dårligt langtidsblodsukker øger markant risikoen for slagtilfælde

Jo dårligere blodsukkerkontrol patienter med type 2-diabetes har, desto større er deres risiko for slagtilfælde og død.

Det viser en ny undersøgelse fra Karolinska Institutet i Stockholm, hvor forskere har brugt det svenske nationale diabetesregister for at undersøge risikoen for slagtilfælde hos patienter med type 2-diabetes. Hver patient med type 2-diabetes (406.271 patienter) blev matchet med en kontrolgruppe på ialt 2.008.640 personer - med en gennemsnitsalder i begge grupper på 64 år.

Forskerne fandt, at i løbet af en median opfølgning på 7,3 år blev 6,5 procent af patienterne med type 2-diabetes og 4,4 procent af kontrollerne diagnosticeret med et slagtilfælde. Forekomsten var henholdsvis 10,88 mod 7,03 hændelser pr. 1.000 personår (svarende til en øget risiko [HR] på 54 procent).

I en justeret analyse steg risikoen for slagtilfælde med øgede HbA1c-niveauer (langtidsblodsukker) blandt patienter med type 2-diabetes.

Risikoen i sammenligning med et HbA1c under 53 mmol/mol var således:

27 procent højere for patienter med et HbA1c mellem 54 og 64 mmol / mol
68 procent højere for patienter med et HbA1c mellem 65 og 75 mmol / mol
89 procent højere for patienter med et HbA1c mellem 76 og 86 mmol / mol
114 procent højere for patienter med et HbA1c over 87 mmol / mol

For hver 10 mmol / mol forøgelse af HbA1c var der en trinvis øget risiko for død (HR 1,71 for den højeste HbA1c-kategori).

"Hyperglykæmi er en modificerbar risikofaktor for slagtilfælde. Derfor bør opnåelse af god glykæmisk kontrol bestræbes for at minimere denne komplikation," skriver forfatterne i undersøgelsen, der er offentliggjort online i Diabetes, Obesity and Metabolism.

Mere samarbejde skal give bedre behandling af ADHD

Børn, unge og voksne med ADHD kan måske komme til at fungere bedre, hvis kommuner og regioner arbejder mere sammen. Det skal et nyt studie se på under overskriften REHAB – Et bedre liv med ADHD.

Oplæg til forhandling: Behandlinger skal samles i regionerne

Flere sengepladser, en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne samt en samling af behandlingen af mennesker, der både lider af misbrug og psykisk sygdom. Det er noget af det, som Danske Regioner vil tage med til de kommende forhandlinger med regeringen om en 10-års plan for psykiatrien.

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter