Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kommuner hjælper borgere med at sove bedre

40 procent af danskerne sover dårligt om natten, og det koster samfundet dyrt. Men nu går flere kommuner ind i kampen mod søvnbesvær.

I Thisted Kommunes har man selv undersøgt problemet og fundet, at hver tiende voksne i kommunen sover dårligt om natten. Derfor besluttede man, at søvnvejledning skal være én af de ting, kommunen tilbyder i sin sundhedsvejledning.

"Søvn påvirker en masse andre faktorer. For den enkelte kan det give en bedre livskvalitet og sundhed, og samfundsøkonomisk er det altid godt, at vi forebygger," siger Ida Pedersen (S), formand for social- og sundhedsudvalget i Thisted til DR P4 Midt & Vest.

Kommunen har allieret sig med søvncoach og sundhedsvejleder Eva-Maria Schirmer, der hjælper borgere med ondt i nattesøvnen. Man lærer at kontrollere tanker og bruge åndedræts- og visualiseringsteknikker.

Thisted Kommune har haft tilbuddet siden sommerferien og fortsætter foreløbigt året ud. Ialt har 46 borgere været på kursus, og der er oprettet venteliste.

Søvnproblemer koster samfundet dyrt. Der er således tale om øget brug af sundhedsydelser og medicin, involvering i flere ulykker, nedsat produktivitet og øget fravær fra arbejde, ringere beskæftigelse og større offentlige overførselsindkomster mv. Med afsæt i en amerikansk undersøgelse svarer det ifølge en rapport fra Vidensråd for forebyggelse fra 2015 årligt til talt 23 milliarder kr. (for året 2012), hvis man medregner mindre arbejdsproduktivitet.

Mere samarbejde skal give bedre behandling af ADHD

Børn, unge og voksne med ADHD kan måske komme til at fungere bedre, hvis kommuner og regioner arbejder mere sammen. Det skal et nyt studie se på under overskriften REHAB – Et bedre liv med ADHD.

Oplæg til forhandling: Behandlinger skal samles i regionerne

Flere sengepladser, en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne samt en samling af behandlingen af mennesker, der både lider af misbrug og psykisk sygdom. Det er noget af det, som Danske Regioner vil tage med til de kommende forhandlinger med regeringen om en 10-års plan for psykiatrien.

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter