Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nefrologen er flyttet ind på Steno

På Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har man arbejdet på at etablere et tættere samarbejde på tværs af specialerne.

Tidligere i år indførte SDCC, at patienter med type 2-diabetes får stillet fem spørgsmål, der relaterer sig til kardiovaskulær sygdom, når deres journal optages og når de møder til årskontrol, for at fange diabetesrelaterede, kardiovaskulære komplikationer i opløbet. 

Nu har centeret taget et skridt videre og fået en nefrolog til at være en fast del af den kliniske hverdag. Det betyder, at de diabetespatienter, der har svær nyresygdom, nu tilbydes konsultationer hos nefrologen på centreret. Tanken er, at diabeteslæge og nefrolog kan varetage behandlingen af både diabetes og nyresygdommen i tæt samarbejde og under samme konsultation, således at patienten møder disse behandlere på skift. På den måde sparer patienten dobbeltkonsultationer og fremmøder.

Den nye faglighed på SDCC er til dels for at styrke behandlingen af personer med diabetes og nyresygdom, samt for at skabe enklere og mere overskuelige forløb for de personer, der har begge sygdomme, skriver SDCC i en pressetekst på centrets hjemmeside.

”Det ligger jo i tidsånden med fællesambulatorium, og det er med god grund. Det giver bedre behandlinger og mindre transport for patienten, som vi forventer vil øge tilfredshed og livskvaliteten for patienterne,” siger Signe Sætre Rasmussen, overlæge på SDCC og forløbsansvarlig for det fælles diabetes-nyresamarbejde.

Nefrologen flytter ind

Selvom tiltaget giver et enklere forløb for patienten, så kan Signe Sætre Rasmussen berette, at det har været kompliceret at søsætte planerne:

”Det er svært at få sådan en proces til at gå op på tværs af strukturerer og i forvejen etablerede processer. Der er systemer, som for første gang skal kædes sammen, og arbejdsgange, der skal omstruktureres. Vi har realiseret planerne i praksis, så de første patienter allerede nu får konsultationer hos nefrologen på centeret, men vi kommer nok til at skulle forfine det.”

En del af initiativet indebærer også, at der er diabetologer fra SDCC, som tager ud og giver konsultationer, når nyrepatienten er i dialyse på Herlev Hospital. 

Initiativet er implementeret på Nordsjællands Hospital, Rigshospitalet og SDCC/Herlev Hospital for både personer med diabetes og hhv. dialysekrævende nyresygdom og ikke-dialysekrævende sygdom. Der er udarbejdet en fælles regional behandlingsvejledning for diabetes og samtidig nyresygdom i regi af projektet. 

Medicinen følger med

Det tværfaglige samarbejde lanceres i kølvandet på resultaterne fra det store CREEDENCE-studie, som slog fast i foråret, at SGLT-2-hæmmeren, Invokana (canagliflozin), kan beskytte nyrefunktionen hos diabetespatienter med kronisk nyresygdom udover at stabilisere blodsukkeret.

”Initiativet på SDCC har været under opsejling i et års tid og er ikke sat i værk på baggrund af CREEDENCE-resultaterne, men det føjer da mere til pointen, at det også farmakologisk giver mening at behandle diabetes og nyrerelaterede komplikationer sammen,” siger Signe Sætre Rasmussen.

Mere samarbejde skal give bedre behandling af ADHD

Børn, unge og voksne med ADHD kan måske komme til at fungere bedre, hvis kommuner og regioner arbejder mere sammen. Det skal et nyt studie se på under overskriften REHAB – Et bedre liv med ADHD.

Oplæg til forhandling: Behandlinger skal samles i regionerne

Flere sengepladser, en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne samt en samling af behandlingen af mennesker, der både lider af misbrug og psykisk sygdom. Det er noget af det, som Danske Regioner vil tage med til de kommende forhandlinger med regeringen om en 10-års plan for psykiatrien.

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter