Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DSAM opdaterer behandlingsvejledning for type 2-diabetes

I kølvandet på offentliggørelsen af en række nye fase-III-studier på SGLT-2- og GLP-1-præparater, såsom CREEDENCE, har DSAM fornyet guidelines til type 2-diabetes.

DSAM’s nye diabetesvejledning er en opdatering af vejledningen fra 2012, som er målrettet almen praksis. DSAM skriver i en nyhed på deres hjemmeside:

”Selv om de grundlæggende principper for behandling af patienter med type 2-diabetes er relativt uændrede i forhold til 2012, har specielt introduktionen af nye farmaka gjort det påkrævet at opdatere vejledningen.”

Vejledningen lanceres samme tid, som DES udgiver deres vejledning, hvor de har fremhævet SGLT-2- og GLP-1-præparater som valg i anden behandlingslinje og især til patienter med hjertekarsygdomme og diabetesrelateret nyreinsufficiens. I DES’ nye vejledning skriver de, at SGLT-2 og GLP-1-præparater er at 'foretrække' som andet valg.

DSAM fastholder dog deres ordbrug til, at man kan 'overveje' SGLT-2- og GLP-1-præparater.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter