Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DSAM opdaterer behandlingsvejledning for type 2-diabetes

I kølvandet på offentliggørelsen af en række nye fase-III-studier på SGLT-2- og GLP-1-præparater, såsom CREEDENCE, har DSAM fornyet guidelines til type 2-diabetes.

DSAM’s nye diabetesvejledning er en opdatering af vejledningen fra 2012, som er målrettet almen praksis. DSAM skriver i en nyhed på deres hjemmeside:

”Selv om de grundlæggende principper for behandling af patienter med type 2-diabetes er relativt uændrede i forhold til 2012, har specielt introduktionen af nye farmaka gjort det påkrævet at opdatere vejledningen.”

Vejledningen lanceres samme tid, som DES udgiver deres vejledning, hvor de har fremhævet SGLT-2- og GLP-1-præparater som valg i anden behandlingslinje og især til patienter med hjertekarsygdomme og diabetesrelateret nyreinsufficiens. I DES’ nye vejledning skriver de, at SGLT-2 og GLP-1-præparater er at 'foretrække' som andet valg.

DSAM fastholder dog deres ordbrug til, at man kan 'overveje' SGLT-2- og GLP-1-præparater.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter