Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Steno København klar med tre nye forskningsområder

To helt nye forskningsområder supplerer Type 2 Biologi som nye områder på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

De to områder, Klinisk Diabetes Forebyggelse og Diabetes Teknologi, styrker Steno inden for områder som prædiabetes, diabetesforebyggelse og diabetesteknologi.

"Begge de nyetablerede forskningsområder er indledt som mindre områder. Dygtige teams og teamledere har udviklet dem, så de er vokset og nu har åbnet nye og spændende muligheder inden for felter, der har potentiale til at gøre en stor forskel for personer med diabetes," siger forskningschef Birgitte Brock.

"Det har høj prioritet i Klinisk Forskning, at vi giver muligheder til de kompetencer, partnerskaber og dygtige kræfter, der er en del af SDCC eller SDCC-forskningens samarbejder. Det giver en enorm fleksibilitet og agilitet i forhold til konstant at se nye ideer, sammenhænge og områder, der kan udvikle og forbedre den samlede kliniske forskning," fortsætter hun.

Kirsten Nørgaard, teamleder for Diabetes Teknologi, bliver ny forskningsleder for forskningsområdet af samme navn. Klinisk Diabetes Forebyggelse har hidtil været et team under Klinisk Epidemiologi, og teamleder Kristine Færch tiltræder som forskningsleder for det nyetablerede område.

Forskningsområdet Type 2 Biologi er også endeligt tilrettelagt efter at den kliniske metaboliske forskning rykkede ind i et selvstændigt center under Herlev og Gentofte Hospital og dermed ud af den fælles metaboliske-diabetesforskning under SDCC.

Her er Allan Vaag ansat som ny forskningsleder. Allan Vaag kommer fra en stilling som vicepræsident i AstraZeneca og har tidligere været tilknyttet Københavns Universitet som professor i endokrinologi og har både klinisk erfaring og en stor forskningsportefølje blandt andet fra sin mangeårige ansættelse på det tidligere SDC.

"Samlet er det tre utroligt stærke faglige profiler, der tiltræder som forskningsledere i Klinisk Forskning, SDCC. Ikke mindst er det også tre profiler, der på hver deres felt evner at styrke forskningen gennem værdifulde samarbejder og tætte partnerskaber," siger Birgitte Brock.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter