Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kvinder med type 2-diabetes har flere hjertekar-problemer end mænd

Kvinder har en større risiko for at få diabetesrelaterede hjertekar komplikationer. Forskellene i risici skyldes hovedsageligt den højere risiko for hjerte-kar-død hos kvinder. 

Det viser en ny international oversigtsartikel om risiciene for micro- og macrovaskulære komplikationer ved diabetes, som er udgivet i tidsskriftet European Journal of Prevention Cardiology.

Kardiovaskulær sygdom forekommer 15 år tidligere hos patienter med diabetes og er deres hovedårsag til sygelighed og dødelighed.

Oversigtsartiklen viser at: 

  • Kvinder med diabetes har en 1,81 gange øget risiko for død af koronarsygdom sammenlignet med kvinder uden diabetes.
  • Mænd med diabetes har en 1,48 gange øget risiko for død af koronarsygdom sammenlignet med mænd uden diabetes.
  • Perifer arteriesygdom - som i sidste ende kan føre til fodamputation - er den mest almindelige første manifestation af hjerte-kar-sygdom hos patienter med type 2-diabetes. Dets forekomst er 1,8 gange højere hos kvinder sammenlignet med mænd.
  • Hjertesvigt er den næst mest almindelige første manifestation af hjerte-kar-sygdom ved type 2-diabetes. Kvinder med diabetes er fem gange mere tilbøjelige til at få hjertesvigt end kvinder uden diabetes.
  • Mænd med diabetes er to gange mere tilbøjelige til at få hjertesvigt end mænd uden diabetes. 

Forskel i risici mellem mænd og kvinder uforklaret

Der i øjeblikket flere studier i gang, der søger at forklare forskelle mellem kvinder og mænd i forhold til diabetesrelaterede komplikationer. En mulig årsag til den højere risiko for hjertesvigt kan være, at en bestemt form for hjertesvigt (hjertesvigt med bevaret ejektionsfraktion) er mere almindelig hos kvinder generelt og er den type, der mest sandsynligt påvirker patienter med diabetes.

Hos både kvinder og mænd er en sund livsstil hjørnestenen i forebyggelse af diabetes; når folk først har haft diabetes, er det grundlæggende at stoppe de kardiovaskulære komplikationer.  

Seniorforfatter Joline Beulens, professor ved Amsterdam University Medical Center, udtaler ifølge ESC:   

”Med den øgede forekomst af fedme i vores samfund har vi set en enorm stigning i udbredelsen af ​​diabetes. Vi ved, at type 2-diabetes er en livsstilsrelateret sygdom, så vi kan stoppe udviklingen gennem livsstilsændringer.”

Hun slår samtidig et slag for, at livsstilsændringer bør være den første behandlingslinje for patienter med type 2-diabetes.

"Hvis T2D-patienten ikke kan kontrollere sit glukoseniveau tilstrækkeligt – og dermed risiko for vaskulære komplikationer, skal glukosesænkende behandling påbegyndes som anden behandlingslinje."  

Anbefalinger til livsstilsændringer

ESC anbefaler i en ny udgivelse patienter med diabetes og præ-diabetes til at:

  • Stoppe med at ryge.
  • Reducere kaloriindtagelsen for at sænke overdreven kropsvægt.
  • Følge en middelhavsdiet suppleret med olivenolie og / eller nødder for at mindske risikoen for hjerte-kar-hændelser.
  • Undgå alkohol.
  • Foretag moderat til kraftig fysisk aktivitet (en kombination af aerob trænings- og modstandsøvelse) mindst 150 minutter om ugen for at forebygge / kontrollere diabetes - medmindre det er kontraindiceret, såsom hos patienter med svære komorbiditeter eller begrænset levealder.

Professor Beulens uddyber:

”Patienter med diabetes forbliver med betydelig højere hjerte-kar-risiko sammenlignet med mennesker uden diabetes. Der er et presserende behov for bedre at identificere, overvåge og kontrollere diabetes for at forhindre de ødelæggende hjerte-kar-komplikationer.”

Mere samarbejde skal give bedre behandling af ADHD

Børn, unge og voksne med ADHD kan måske komme til at fungere bedre, hvis kommuner og regioner arbejder mere sammen. Det skal et nyt studie se på under overskriften REHAB – Et bedre liv med ADHD.

Oplæg til forhandling: Behandlinger skal samles i regionerne

Flere sengepladser, en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne samt en samling af behandlingen af mennesker, der både lider af misbrug og psykisk sygdom. Det er noget af det, som Danske Regioner vil tage med til de kommende forhandlinger med regeringen om en 10-års plan for psykiatrien.

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter