Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tre diabetesprojekter ved SDCO støttes med 19 millioner

Tre forskningsprojekter ved Steno Diabetes Center Odense (SDCO) har modtaget 19 millioner kroner fra Novo Nordisk Fondens Steno Collaborative Grants 2019 til diabetesforskning.

Skizofreni, insulinproducerende tumorer og digitale hjælpemidler. Sådan kan man kort opremse de tre diabetesprojekters lidt atypiske fokusområder op. Ved et nærmere kig er der langt mere til sagen:

Forskning i beta-cellers regulering af cellevækst og insulinudskillelse

Én af hovedansøgerne er professor Henrik Thybo Christensen. Han har modtaget en bevilling på godt 4,6 mio.kr. til forskning i insulin-producerende tumorer (insulinomer) og overvækst af bugspytkirtlen hos børn med lavt blodsukker. Professoren fortæller, at pengene går til at gennemføre analyser af DNA-forandringer i nye gener via mutationsstudier i celle- og dyreforsøg.

Studierne er grundforskning og skal føre til ny viden om de insulin-producerende cellers (beta-cellernes) regulering af cellevækst og insulinudskillelse. 

”På sigt kan det føre til nye målrettede behandlinger, ikke kun for patienter med lavt blodsukker, men også for patienter med diabetes,” siger Henrik Christesen til SDCO’s hjemmeside. Han er til daglig tilknyttet H.C. Andersen Børneafdeling på Odense Universitetshospital.   

Sundhedsfaglig viden og rådgivning hånd i hånd med digital kommunikation?

Digitale hjælpemidler er for alvor på indtog i sundhedsverdenen. Praktiserende læge og professor, Jens Søndergaard, har modtaget en bevilling på knap 5,9 mio.kr. til det såkaldte DICTA-RCT studie.

Studiet har til mål at undersøge, om patienter med type 2-diabetes kan opnå betydningsfulde sundhedsmæssige forbedringer ved hjælp af digitale monitoreringsredskaber i samarbejde med en sundhedsfaglig person.

"I DICTA-studiet vil vi både give den nydiagnosticerede type 2-diabetespatient sin egen sundhedsvejleder i form af en klinisk diætist, der efter et personligt møde vil være gennemgående vejleder digitalt via telefon, tablet eller computer, og være faglig støtte til den praktiserende læge. Udover dette vil patienterne i DICTA kunne vælge at vise sine sundhedsregistreringer fra pulsure mv. til den praktiserende læge som en integreret del af lægesystemet," siger Jens Søndergaard til SDCO’s hjemmeside.

Bedre helbred og livsstil hos personer med skizofreni og præ-diabetes

Personer med skizofreni har en markant forøget forekomst af diabetes, som bl.a. tilskrives den antipsykotiske behandling og en uhensigtsmæssig livsstil. Faktisk er det med til at gøre, at skizofrene gennemsnitligt lever 15-20 år færre end andre.

Det har professor i endokrinologi, Jan Frystyk, og professor i børne- og ungdomspsykiatri Niels Bilenberg tænkt sig at gøre noget ved.

De har modtaget godt 8,5 mio.kr. til en interdisciplinær klinisk undersøgelse, der har til formål at forebygge udviklingen af diabetes og dermed hjertekarsygdom hos personer med skizofreni og præ-diabetes.  

Test af guided egenbeslutning

Der er dog også en fjerde bevillingsmodtager, som har modtaget en delbevilling på 3,7 mio.kr. Det er klinisk sygeplejeforsker og lektor Mette Juel Rothmann, der skal teste effekten af Guidet Egen-Beslutning (GEB). Det er en sundhedspædagogisk tilgang som skal gavne patienter med type 2-diabetes og anden sygdom. 

Ugentlig insulin kan blive del af fremtidens diabetesbehandling

EASD: Det nye præparat, insulin icodec, der gives én gang ugentligt, ser ud til at være lige så sikkert og blodsukkerstabiliserende som insulin glargin (Lantus), der gives én gang dagligt til personer med type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter