Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicintilskudsnævnet har nye tilskudsanbefalinger til insuliner

Medicintilskudsnævnet har færdiggjort nye anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen vedrørende tilskud til insuliner. Anbefalingerne er nu til offentlig høring, så virksomhederne kan give deres besyv med. Der er svarfrist 15. marts 2020. 

Efter høringen vil Medicintilskudsnævnet genoptage drøftelserne og arbejde videre med anbefalingerne til Lægemiddelstyrelsen på baggrund af indkomne indlæg.

Personlig og billig medicin er i førersædet hos Medicintilskudsnævnet, og Lægemiddelstyrelsen skriver på deres hjemmeside

”Medicintilskudsnævnet har i sine drøftelser lagt vægt på, at det skal være muligt at få tilskud til lægemidler inden for det behandlingsregime, der passer bedst til den enkelte patient.”

Kun det billigste basalinsulin får tilskud

Når det kommer til basalinsuliner, er der væsentlige prisforskelle mellem lægemidlerne. Nævnet anbefaler på den baggrund, at kun det billigste basalinsulin – Semglee med insulin glargin 100 - bevarer et generelt tilskud, og de øvrige basalinsuliner skal miste deres tilskud, også dem hvor der kan være gevinst for enkelte patientundergrupper.

”Data viser, at mange patienter opstarter behandling med disse [dyrere] lægemidler uden først at forsøge behandling med et billigere basalinsulin, hvilket nævnet ikke mener er rationelt,” står der på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Inden for gruppen af hurtigtvirkende insuliner i penne er der også prisforskelle. Igen skal de billigste prioriteres, vurderer nævnet. 

”Det er mest rationelt at anvende et af de billigste lægemidler – human insulin (f.eks. Actrapid og Insuman), insulin glulisin (Apidra) og de billigste produkter med insulin aspart (NovoRapid FlexPen og Penfill), som nævnet derfor anbefaler bevarer generelt tilskud.”

Samtidig skal de dyreste lægemidler miste deres generelle tilskud. Det er insulin lispro (Humalog) og nogle produkter med insulin aspart (Fiasp og NovoRapid Flex Touch). 

Nogle blandingsinsuliner skal miste tilskud

I gruppen af blandingsinsuliner, er behandlingsprisen for insulin lispro højere end det sammenlignelige insulin aspart (NovoMix 30), og nævnet anbefaler derfor, at insulin lispro mister generelt tilskud.  

Nævnet anbefaler også, at kombinationslægemidlerne Suliqua og Xultophy begge mister generelt klausuleret tilskud, primært fordi behandlingen er dyrere end behandling med separate lægemidler med henholdsvis en GLP-1 receptoragonist og det billigste basalinsulin.  

Nævnet anbefaler, at øvrige lægemidler bevarer nuværende tilskudsstatus.  

Ugentlig insulin kan blive del af fremtidens diabetesbehandling

EASD: Det nye præparat, insulin icodec, der gives én gang ugentligt, ser ud til at være lige så sikkert og blodsukkerstabiliserende som insulin glargin (Lantus), der gives én gang dagligt til personer med type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter