Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

”Rådet vurderer, at der er behov for yderligere lægefaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurderinger vedrørende anvendelsen af antidiabetika til patienter med type 2-diabetes. På den baggrund har Rådet nedsat et fagudvalg vedrørende type 2-diabetes,” skriver Medicinrådet i fagudvalgets kommissorium.

Det skorter ikke ligefrem med behandlingsvejledninger på landsplan. Derfor har det undret flere, hvad en ekstra behandlingsvejledning fra Medicinrådet egentlig skal gøre godt for. I en e-mail til Medicinsk Tidsskrift svarer Medicinrådets formandskab, Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen.

”Medicinrådets behandlingsvejledning skal besvare nogle af de spørgsmål om valg af lægemidler, som ikke er dækket af de andre vejledninger på området. Den vil tage stilling til valg mellem lægemidler både på tværs af og inden for lægemiddelklasser med særlig fokus på valget af GLP1-analog overfor DPP4-hæmmer eller SGLT-2-hæmmer, samt til anvendelsen af biosimilær insulin. Desuden vil behandlingsvejledningen adressere forskellige problemstillinger relateret til mulig over- og underbehandling af diabetespatienterne.” 

Formand for fagudvalget er fundet

Fagudvalget vil bestå af en formand og op til 15 fagudvalgsmedlemmer. I fagudvalgets kommissorium skriver rådet, at fagudvalgets arbejde skal ledes af formanden, og Rådet har udpeget overlæge, ph.d. Katrine Bagge Hansen som formand på baggrund af indstilling fra Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). 

Resten af fagudvalgets medlemmer er endnu ikke offentliggjort. Medicinrådets formandskab skriver i e-mailen til Medicinsk Tidsskrift:

”Vi forventer, at fagudvalgsmedlemmerne er udpeget inden for den næste måneds tid. Navne på medlemmerne bliver offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside, når første møde i fagudvalget er afholdt.” 

Rådet har besluttet, at disse faglige kompetencer skal repræsenteres i fagudvalget:

- En formand fra Dansk Endokrinologisk Selskab, indstillet af LVS

- Speciallæger inden for endokrinologi med behandlingsansvar og/eller særlig kompetence inden for behandling af type 2-diabetes, udpeget af hver region.

- En til to patienter udpeget af Danske Patienter

- En speciallæge (eller en læge med tilsvarende kompetencer efter en konkret vurdering) udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (DSKF)

- To alment praktiserende læger med interesse for behandling af type 2-diabetes udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin

- En-to regionale lægemiddelkonsulenter, som arbejder med implementering og monitorering af lægemiddelrekommandationer (basislister mv) i almen praksis

- Evt. En-to personer med særlig ekspertise eller funktion (inviteret af formanden).

Ugentlig insulin kan blive del af fremtidens diabetesbehandling

EASD: Det nye præparat, insulin icodec, der gives én gang ugentligt, ser ud til at være lige så sikkert og blodsukkerstabiliserende som insulin glargin (Lantus), der gives én gang dagligt til personer med type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter