Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder.

En teknologisk udvikling indenfor udstyr til diabetespatienter har gjort, at danske regioner snart udsender et nyt landsdækkende udbud, som skal få relevante producenter til at konkurrere om at levere insulinpumper, kontinuerlige blodsukkermålere og forbrugsrelaterede varer, såsom infusionssæt, til regionernes hospitaler og klinikker. 

"Der er indenfor insulinpumpe-området sket en hel del med bl.a. patch-pumper, dvs. pumper uden slanger. Der er også kommet nye typer af glukosemålere på det danske marked siden sidste udbud, både som ’stand alone’ og sammen med insulinpumper," siger Jeanne Qvortrup til Medwatch. Hun er udbudsansvarlig i Region Midtjylland, der er tovholder på det fællesregionale udbud. 

Ingen garant for patientdata

Som reaktion på nyheden skriver direktør for Steno Diabetes Center Aarhus, Troels Krarup Hansen, den 8. januar på Twitter:

”Vigtigt at der i forhandlingerne lægges vægt på interoperabilitet - dvs. producenterne bør forpligtes til at sikre, at data fra udstyret kan leveres til sundhedsvæsnets IT systemer. Ikke kun til firmaernes egne systemer og servere!” 

Hertil svarer Lise Tarnow, der er direktør for Steno Diabetes Center Sjælland:

”Nemlig! - super aktuel pointe - en helt afgørende faktor for både patient- og behandlertilfredshed.”

Medicinsk Tidsskrift har spurgt Jeanne Qvortrup, om de vil forpligte producenterne allerede i udbuddet, hvortil hun fortæller, det vil de ikke, da de så risikerer, at der vil være kvalificerede producenter, som undlader at byde ind.

Så for at få flest mulige gode bud, vil de holde det åbent. Hun er dog ikke i tvivl om, det vil være den bedste løsning for regionerne at kunne aflæse data fra udstyret hos f.eks. sundhedsvæsenets IT-system, og derfor vil de inddrage dette i forhandlingen på insulinpumpe-området. Men altså efter udbudsrunden.

Vinderne af udbuddet vil blive udpeget til sommer 

Udbuddet vil blive sendt ud i slutningen af januar eller starten februar, og herefter vil regionen modtage bud fra relevante medicovirksomheder, muligvis op mod syv-otte stykker, vurderer Jeanne Qvortrup i Medwatch.

Det er endnu ikke sikkert, hvor stort et beløb det drejer sig om, men ved det seneste udbud lød det på omtrent en halv milliard kroner fordelt over fire år.

Vinderne af udbuddet vil blive kåret til sommer og bliver fundet på baggrund af en vurdering af pris, kvalitet og bæredygtighed.

Ugentlig insulin kan blive del af fremtidens diabetesbehandling

EASD: Det nye præparat, insulin icodec, der gives én gang ugentligt, ser ud til at være lige så sikkert og blodsukkerstabiliserende som insulin glargin (Lantus), der gives én gang dagligt til personer med type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter