Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Antibiotika i det første leveår øger risikoen for type 1-diabetes

Børn, der får antibiota i det første leveår, har en øget risiko for type 1-diabetes i barndommen.

Det antyder en ny undersøgelse fra Uppsala Universitet i Sverige, hvor forskere har vurderet virkningen af ​​antibiotisk behandling i det tidlige liv på risikoen for type 1-diabetes ved hjælp af data fra 797.318 børn født i Sverige mellem 1. juli 2005 og 30. september 2013 , med opfølgning gennem 2014 (median, 4 år).

Forskerne fandt, at type 1-diabetes udviklede sig hos 1.297 børn under opfølgningen. Der var en øget risiko for type 1-diabetes forbundet med antibiotika ordineret i det første leveår (23,8 procent; justeret HR = 1,19). Virkningen var større blandt børn leveret ved kejsersnit (P for interaktion = 0,016).

Eksponering for antibiotika primært brugt til behandling af akut mellemørebetændelse og luftvejsinfektioner var hovedårsag til sammenhængen. Der var også en sammenhæng mellem antibiotiske recepter under graviditet (22,5 procent) og type 1-diabetes (justeret HR, 1,15; 95 procent konfidensinterval, 1,00 til 1,32).

"Den absolutte risiko er imidlertid lav, og antibiotika vil sandsynligvis kun give et lille bidrag til den samlede risiko for type 1-diabetes inden 10-års alderen," skriver forfatterne anført af Mona-Lisa Wernroth i tidsskriftet Diabetes Care.

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Sammenhæng mellem hudsygdom og IBD

Der ser ud til at være en forbindelse mellem hudlidelsen hidradenitis suppurativa (HS) og de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns og colitis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter