Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Kardiolog: Brug EKG til at udelukke hjertesvigt hos diabetespatienter

Almenpraksis kan kvalificere henvisninger til udredning af hjertesvigt ved at bruge EKG og dermed aflaste de kardiologiske afdelinger, mener overlæge og professor, Kenneth Egstrup.

Diabetespatienter har to til tre gange så stor risiko for at udvikle hjertesvigt, og der er derfor god grund til at være særlig opmærksom på diabetespatienter, hvis de viser tegn på hjertesvigt.

Der dog et overlap mellem symptomer, der stammer fra KOL, alder, overvægt og diabetes, og så symptomerne fra hjertesvigt, hvilket gør det svært i mange tilfælde at vurdere, om patienten viser tegn på hjertesvigt eller ej. 

Derfor bliver mange diabetespatienter henvist til kardiologiske afdelinger med henblik på yderligere udredning ved hjælp af ekkokardiografi. 

Det er dog muligt at frasortere nogle af henvisningerne til dels ved hjælp af et EKG (elektrokardiogram), siger Kenneth Egstrup, dr. med og overlæge på Odense Universitetshospital og professor på SDU.

”Ved at bruge EKG vil almenpraktiserende læger bedre kunne udelukke hjertesvigt og dermed begrænse henvisningerne. Hvis analysen viser et normalt EKG, vil patienten med næsten helt sikkert ikke have hjertesvigt, og derfor skal der i første omgang overvejes en anden diagnose,” siger Kenneth Egstrup.  

Patienter fortæller ikke om forværring 

Problemet med henvisninger er dog tosidet, for selvom der er mange henvisninger til kardiologien, hvor patienterne ikke har hjertesvigt, kan diabetespatienter med hjertesvigt nemt overses, siger Frederik Persson. 

”Mange diabetespatienter er vant til at have lidt åndenød, og derfor bemærker eller undrer de sig ikke, hvis der sker en forværring. Men en forværring vil helt klart illustrere, at der kan være  tale om mulig hjertesvigt. Derfor kan det være en god idé at spørge sine diabetespatienter om f.eks. forværring af åndenød ved årstjek. Det gør vi på Steno,” siger Frederik Persson, afdelingslæge og seniorforsker ved Steno Diabetes Center Copenhagen.  

Kenneth Egstrup og Frederik Persson har udviklet en spørgeguide, man kan overveje som vejledning til journaloptagelse og ved årskontrol i forbindelse med type 2-diabetes. 

De foreslår, at man spørger systematisk til følgende symptomer:

  • Har du nogle gange åndenød (dyspnø)?
  • Kan du ligge fladt ned og sove (ortopnø)?
  • Har du hævelse eller vand i benene (symmetriske ankel ødemer)?

Ved symptomer, så spørg videre:

  • Siden hvornår?
  • Bliver det værre?

Hvis patienten har et af ovennævnte symptomer, og det er blevet værre over en periode, kan patienten have hjertesvigt.

Herefter anbefaler Kenneth Egstrup, at man tager et EKG, og hvis EKG er normalt bør man i første omgang overveje en anden diagnose end hjertesvigt.

Hvis patienten har et eller flere af ovenstående symptomer og et patologisk EKG henvises der til Kardiologisk afdeling.

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Sammenhæng mellem hudsygdom og IBD

Der ser ud til at være en forbindelse mellem hudlidelsen hidradenitis suppurativa (HS) og de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns og colitis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter